Statystyczna aplikacja scoringu kredytowego. Modelowanie i informacje ogólne.
ryzyko kredytowe analiza statystyczna ryzyka kredytowego

Statystyczna aplikacja scoringu kredytowego   Informacje ogólne   Scoring kredytowy jest być może jedną z najbardziej „klasycznych” aplikacji do predyktywnego modelingu, przewidującą czy przedłużenie kredytu aplikującemu zakończy się zyskiem czy stratą dla instytucji pożyczającej. Jest wiele wariacji i zawiłości względem tego jak kredyt jest przedłużany dla jednostek indywidualnych, biznesów i innych organizacji na różne cele […]

Read more
Obszary pod krzywymi ROC mogą być także skonstruowane za pomocą klinicznych zasad przewidywania.
czerwony alarm pogotowie statystyczne

Obszar pod krzywą ROC Powyższy graf pokazuje trzy krzywe ROC odpowiadające znakomitemu, dobremu i beznadziejnemu testowi wykreślonym na tym samym grafie. Precyzyjność testu zależy od tego jak dobrze test oddziela testowane grupy na te z i bez przypadłości w pytaniu. Precyzja jest mierzona przez obszar pod krzywą ROC. Obszar 1 reprezentuje perfekcyjny test; obszar 0.5 […]

Read more
Założenia regresji logistycznej. Normy stosowania testu.
problemy klasyfikacyjne

  Założenia regresji logistycznej .  Analiza regresją logistyczną to nic innego jak zastosowanie testu statystycznego dla specyficznego układu zmiennych i celu analizy. Regresja logistyczna nie ma wielu z kluczowych założeń regresji liniowej i ogólnych modeli liniowych, które bazują na algorytmach metody najmniejszych kwadratów – zwłaszcza jeżeli chodzi o liniowość, normalność, homoskedastyczność i poziom pomiaru. Po pierwsze, […]

Read more
Wprowadzenie do analizy modelu regresji logistycznej na przykładzie ryzyka kredytowego / fraudowego i marketingu.
analizy statystyczne pomoc statystyczna metodolog

Gdzie regresja logistyczna może być zaaplikowana? Regresja logistyczna ma praktyczne zastosowanie w badaniach marketingowych lub przemyśle. Dzięki niej można statystycznie określić do kogo kierować reklamę lub przedsięwzięcie marketingowe na podstawie przeszłych zachowań zdefiniowanych w postaci danych w bazie. Analiza ta fantastycznie radzi sobie z analizowaniem prawdopodobieństwa przynależności do 2 grup ( klient responsywny vs klient nie […]

Read more
Analiza regresji logistycznej.
problemy klasyfikacyjne

  Analiza regresji logistycznej Analiza dyskryminacyjna i regresji liniowej, przy odpowiednich założeniach wyjściowych mogą dać podobne rezultaty, jednak częściej stosowana jest metoda regresji. Przemawia za tym m.in. jej lepsza znajomość, mniejsza ilość problemów z jej zastosowaniem, większa dostępność i jasność oraz większa ilość możliwych do zastosowania informacji. Metoda ta bada wpływ zmiennych niezależnych (X) na […]

Read more
Statystyka medyczna
statystyka medyczna, biostatystyka

Wykonanie obliczeń w badaniach medycznych. Statystyka medyczna Odnosi się do testów statystycznych i technik obliczeniowych wykonywanych w różnych dziedzinach, ale mających też zastosowanie w medycynie jako statystyki medyczne. Statystyka medyczna są to głównie między innymi podejścia do testowania hipotez i modeli statystycznych oraz procedury analityczne z zakresu technik specyficznych dla obszaru medycyny oraz z innych obszarów nauki […]

Read more
Regresja logistyczna – Analiza klasyfikacyjna.
problemy klasyfikacyjne

Budowa modelu regresji logistycznej pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia w zależności od zestawu zmiennych które wpływają na pojawienie się ów badanego zjawiska. Model równania analizy logistycznej szacuje się za pomocną metody MNW (Metoda Największej Wiarygodności). Celem jest zmaksymalizowanie wiarygodności zajścia zdarzenia 0 (porażka, śmierć, wypadek) i 1 (sukcesu, przeżycia, ocalenia). Zmienną która wpływa […]

Read more