Jak opisać wyniki ankiety
jak opisać wyniki ankiety

Jak opisać wyniki ankiety? Jak opisać wyniki ankiety? Na tym pytaniem codziennie zastanawia się masa studentów pracujących nad swoimi pracami empirycznymi. W naszym wcześniejszym wpisie pisaliśmy co nie co o tym jak opisać wyniki ankiety (klik).  Wspominaliśmy też jak postępować w przygotowaniu planu i wykonania raportu podsumowującego opis zebranych danych (klik). Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do […]

Read more
Deska Galtona – Rozkład normalny i jego parametry

Deska Galtona – Rozkład normalny i jego parametry   Jesteś jedną z kilku miliardów osób na całym świecie, niczym się nie różnisz od setek ludzi mijających Cię każdego dnia w ciągu kilku minut udowodnię jak bardzo się mylisz. A pomoże mi w tym statystyka. Zanim do tego dojdę przeprowadzę prosty eksperyment. Będą mi potrzebne kulki […]

Read more
Skala pomiaru umiejętności finansowych SUF – polska rekonstrukcja metody.
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Skala pomiaru umiejętności finansowych SUF – polska rekonstrukcja metody. Celem badania było zweryfikowanie trafności skali Adele Atkinson stosowanej do oceny umiejętności finansowych. W artykule przedstawiono jej polską psychometryczną rekonstrukcję w której poddano weryfikacji pomiar zachowań mierzących cztery umiejętności finansowe: planowanie i wiązanie końca z końcem, śledzenie wydatków, bycie poinformowanym oraz wybieranie produktów. Badanie na 237 […]

Read more
Czemu Trump wygrał wybory? Jakie jest psychologiczne wyjaśnienie wyniku wyborów?
analiza statystyczna wyników badań

Czemu Trump wygrał wybory? Jakie jest psychologiczne wyjaśnienie wyniku wyborów? Trampek wygra. Czemu jednak miał wygrać? Przewidywania dostarcza psychologia z 1972 roku * Rosenberg, S., and A. Sedlak. (1972). Psychologiczne modele formujące wrażenia o innych ludziach zakładają, że proces ten jest ściśle związany ze społeczną kategoryzacją. Wiele badań pokazuje, że oceny innych ludzi bazują na […]

Read more
Badania statystyczne – Metodolog.pl
Badania i analizy statystyczne Metodolog.pl

Sposoby i przygotowanie badań statystycznych. Badania statystyczne – to strategie mające na celu – za pomocą odpowiednich metodologii i metod statystycznych – zebrać dane opisujące badaną próbę ( próbę obserwacji statystycznych). Próba  statystyczna – selektywnie wskazany i podkreślony podzbiór obserwacji (ludzi, obiektów, fenomenów, zmian) będących przedmiotem badania. Obserwacje – mają zróżnicowane cechy, które podlegają badaniu statystycznemu. […]

Read more
Wpis redakcji – Umiejętności finansowe / Journal of Economic Psychology 32 (2011)
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Editorial / Journal of Economic Psychology 32 (2011) 543-545. Zdolność finansowa. Decyzje finansowe obejmują wybór pomiędzy różnymi opcjami wykorzystywania ograniczonych zasobów finansowych.  W momencie kiedy homoeconomicus będzie mógł podjąć decyzje całkowicie racjonalnie i w normatywnie uzasadniony sposób, większość konsumentów będzie podejmować decyzje w ograniczonej racjonalności. Konsumentom często brakuje niezbędnych informacji do podejmowania optymalnych wyborów lub […]

Read more
Wiara w mity psychologii popularnej. Wyniki badania Metodolog.pl
Badanie mitów psychologii popularnej

Cel badania W psychologii, zwłaszcza tej zdroworozsądkowej i rozpowszechnianej przez środki masowego przekazu, roi się od nonsensów Nie tylko amatorom, ale często nawet specjalistom zdarza się taką pseudopsychologiczną wiedzę przyjmować w dobrej wierze. Celem badania było zweryfikowanie tego w jakie mity psychologii popularnej studenci wierzą najbardziej. Poproszono studentów różnych kierunków o ocenę na skali od 1 […]

Read more
Mity psychologii popularnej – Badanie opinii studentów.
Badanie mitów psychologii popularnej

Zbieramy informacje dotyczące wiary w wielkie mity psychologii popularnej. Badanie ma na celu określenie w który mit lub prawdę psychologiczną ludzie najsilniej wierzą. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Link do badania (klik) (brakuje nam jeszcze około 25 studentów psychologii, 30 pedagogiki i 45 nauk technicznych) Znasz kogoś takiego? Podeślij mu naszą ankietę! Dzięki! Poniżej […]

Read more
Wpływ terapii psychologicznych na ból i funkcjonalne ograniczenia u dorosłych chorych na chroniczny ból krzyża
analiza statystyczna w nauce

Wpis przedstawia skrótowy opis rezultatów badania nad wpływem terapii uważności w redukowaniu stresu, terapii poznawczo behawioralnej oraz zwykłej opieki na przewlekły ból pleców i funkcjonalne ograniczenia u dorosłych w perspektywie randomizowanych prób klinicznych. Hipotezy. Celem badania była ewaluacja efektywności przewlekłego bólu krzyża metodą MBSR, CBT i zwykłą opieką. Postawiono hipotezę, że dorośli z chronicznym bólem […]

Read more
Statystyka i nauka – skrót raportu z warsztatów przyszłości nauk statystycznych Londyn 2014
analiza statystyczna wyników badań

Podsumowanie eventu. Amerykańskie towarzystwo statystyczne ASA, Królewska społeczność statystyków i cztery inne wiodące organizacje współtworzyły uroczystość roku 2013 jako międzynarodowego roku statystyki. Zwieńczeniem tej imprezy były warsztaty, trwające od 11 do 12 listopada 2013 roku. To spotkanie zrzeszało razem więcej niż 100 zaproszonych uczestników w kontekście dwóch dni wykładów i dyskusji. Za darmo można zapoznać […]

Read more