Efekt sufitu i efekt podłogi w badaniach eksperymentalnych Metodolog.pl

Efekt sufitowy i efekt podłogi – efekty błędnych manipulacji eksperymentalnych.   W badaniach eksperymentalnych możemy mieć czasem do czynienia z dwoma rodzajami błędów związanych ze słabą metodologią badania. Tymi dwoma błędami są efekt podłogi i efekt sufitowy. Efekt sufitowy: Przyjmijmy, że mamy eksperyment mający na celu przetestowanie następującej hipotezy H1 – Płeć osoby oceniającej reklamę […]

Read more
Deska Galtona – Rozkład normalny i jego parametry

Deska Galtona – Rozkład normalny i jego parametry   Jesteś jedną z kilku miliardów osób na całym świecie, niczym się nie różnisz od setek ludzi mijających Cię każdego dnia w ciągu kilku minut udowodnię jak bardzo się mylisz. A pomoże mi w tym statystyka. Zanim do tego dojdę przeprowadzę prosty eksperyment. Będą mi potrzebne kulki […]

Read more
Analizy statystyczne i metodologia szyta na miarę jako element strategicznego planowania rozwoju firmy i gospodarowania na nowych rynkach
pomoc statystyczna statystyka metodolog

W jaki sposób statystyczna analiza danych i metodologia wspiera procesy strategicznego gospodarowania zasobami w rozwoju i zdobywaniu nowych rynków? Nie jest nowością stwierdzenie, że strategiczne planowanie rozwojem firmy jest jej rynkowym sukcesem. Niemniej wraz z postępem technologicznym i związaną z tym trudnością w kierowaniu rozwojem firm i przedsiębiorstw, niezbędne stają się innowacje związane z opracowywaniem systemów […]

Read more
Założenia analizy regresji liniowej i statystyki diagnostyczne
Założenia analizy regresji liniowej

Założenia analizy regresji liniowej – By wykonać analizę regresji niezbędne staje się testowanie, czy dane mają wiele właściwości. Poniżej wymieniamy najważniejsze założenia: Założenia analizy regresji liniowej – Klasyczny model analizy regresji wymagał, by zmienne niezależne i zależne były ilościowe i miały rozkład normalny. Założenie o ilościowym poziomie pomiaru zmiennych podważa się od dosyć dawna, wskazując, […]

Read more
Zmienne pośredniczące / zmienne mediujące relacje między przyczyną i skutkiem
analiza statystyczna w nauce

„Analiza mediacji – zmienne pośredniczące. Prowadzenie badań naukowych w psychologii i nauce ogólnie ma kilka celów. Pierwszym z nich jest identyfikacja i opisanie pewnych prawidłowości w postaci naukowych twierdzeń uzasadnionych dzięki empirycznej demonstracji efektu czy zależności. Jednak drugim ważnym celem jest wskazanie, dlaczego taki efekt czy prawidłowość się ujawnia, innymi słowy: określenie zmiennych pośredniczących danego […]

Read more
Jak skonstruować dobry test psychometryczny tips&tricks
analiza statystyczna metodolog

Jak skonstruować dobry test psychometryczny tips&tricks Metodolog.pl Można powiedzieć, że test psychologiczny jest narzędziem, które: (1) pozwala na uzyskanie takiej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawcie założeń teoretycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej. Zachowania te nie muszą ściśle przypominać tych, które chcemy oszacować na podstawie testu. Wystarczy wykazać, że […]

Read more
Trafność wewnętrzna badania i czynniki ją zakłócające Metodolog.pl
Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

Trafność wewnętrzna i czynniki ją zakłócające. Jak już zwróciliśmy na to uwagę w innych wpisach, plan eksperymentalny można uznać za trafny wewnętrznie, jeżeli przeprowadzone według niego badanie pozwoli wyeliminować potencjalne, konkurencyjne względem zmiennej niezależnej głównej, przyczyny zaobserwowanej przez badacza zmienności międzygrupowej zmiennej zależnej. Owe konkurencyjne wyjaśnienia zmienności zmiennej zależnej związane są z czynnikami odnoszącymi się […]

Read more
Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju – Decyzja statystyczna.
Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju - Decyzja statystyczna.

Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju – Decyzja statystyczna. Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju – Decyzja statystyczna. Ponieważ – jak już się dowiedzieliśmy – test istotności statystycznej jest testem hipotezy zerowej, decyzję statystyczną podejmuje się właśnie w odniesieniu do niej. Hipoteza zerowa może być albo prawdziwa (populacje gimnazjalistów ze środowisk wielkomiejskich i wiejskich nie […]

Read more
Analiza wariancji w psychologii Metodolog.pl
analiza statystyczna metodolog

Analiza wariancji jest jednym z najczęściej wykorzystywanych parametrycznych testów statystycznych. Niedowiarki mogą przekartkować wiodące czasopisma psychologii eksperymentalnej. Ten wpis dostarczy niezbędnych informacji teoretycznych i praktycznych pozwalających na samodzielne wykonywanie tego typu analiz w prostych schematach, opis bardziej złożonych zawierają poprzednie wpisy. Mamy nadzieję, że dzięki temu wpisowi wielokrotnie powtarzane zdanie, będące wprowadzeniem do opisu wyników z […]

Read more
Porady i doradztwo statystyczne Metodolog.pl
Działanie przy projektach analitycznych

Porady, doradztwo i konsultacje statystyczne. Czym są analizy  statystyczne? Analizy statystyczne są pomostem między danymi, a praktycznymi rozwiązaniami których potrzebuje nauka oraz biznes. Zakres rozwiązań statystycznych rozpościera się od prostych podsumowań i analiz eksploracyjnych do złożonego i zaawansowanego modelowania i testowania hipotez. Nasze usługi statystyczne i doradcze sprawią, że Twoje dane zaczną zeznawać. Dostarczymy Ci […]

Read more