Full Latent Growth Analysis
Full Latent Growth Analysis

Full Latent Growth Analysis Czasem włączenie do modelu strukturalnego SEM-PLS zmiennych moderujących i korespondujących z nimi wskaźników prowadzi do problemów; np. zwiększenia poziomów współliniowości oraz wyłonienia się przypadków Paradoksów Sympsona (Kock, 2011; Kock & Gaskins, 2016). Wykorzystanie analizy Full Latent Growth Analysis przez analityków całkowicie omija te problemy. Metoda ta pozwala oszacować efekty zmiennej latentnej […]

Read more
Meta-analiza wyników badań dotyczących efektu zbieżności z Ja wspólnotowym i sprawczym z parametrami efektywności marketingowej

Meta-analiza wyników badań dotyczących efektu zbieżności z Ja i parametrów efektywności marketingowej. Wpis zawiera. 1.Wyniki pilotażu oceny osobowości produktów w warunkach sprawczych i wspólnotowych pod względem 4 aspektów wspólnotowości i sprawczości. 2.Tego co wyżej, ale pod względem tylko wspólnotowości i sprawczości. 3.Wyniki modelowania równań strukturalnych SEM-PLS 1 modelu w 6 grupach badawczych, które posłużyły jako […]

Read more
Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT)
Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT) - detaliczna diagnostyka jakości kwestionariusza i redukcja czasu badania

Wykorzystanie IRT (item response theory) do adaptacyjnych testów komputerowych (CAT) – detaliczna diagnostyka jakości kwestionariusza i redukcja czasu badania Plan artykułu: Czym jest IRT? Wstęp – definicja Wyjaśnienie na przykładzie – objaśnienie różnic między klasycznym podejściem a podejściem IRT. Jakie są zalety wdrażania IRT Dokładna analiza struktury testu – jakie dodatkowe informacje o teście zyskujemy […]

Read more
Psychologiczna efektywność reklamy marchwi JANZOF
Psychologiczna efektywność reklam marchwi JANZOF

Aspekty sprawczości i wspólnotowości w postrzeganiu i efektywności marketingowej reklam o charakterze sprawczym i wspólnotowym. Raport sporządził mgr Konrad Hryniewicz.       Przeprowadzono 2 badania pilotażowe. W celu wyboru odpowiedniego produktu do badania właściwego, którego neutralna nautra pozwala na nadanie mu cech wspólnotowych i sprawczych przeprowadzono badanie pilotażowe nr 1. Po którym do dalszych […]

Read more
Psychofizjologiczne podstawy antysemityzmu jako specyficznej formy rosizmu
Antysemityzm jako forma rasizmu.

Antysemityzm jako forma rasizmu. Konrad Hryniewicz – Psychofizjologiczne podstawy antysemityzmu jako specyficznej formy rosizmu. Mamy wszelkie powodu ku temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej historii kultury i techniki ludzkiej uważać agresję wobec żydów za duże niebezpieczeństwo dla stabilności pokoju na świecie. Nie poprawimy szansy na stawienie czoła tej groźbie przez traktowanie antysemityzmu jako zjawiska metafizycznego […]

Read more
How to predict saving? Role of the implementation intention – Within-Object-Variability
How to predict saving? Role of the implementation intention.

How to predict saving? Role of the implementation intention. Behaviours which relate to low ability to save such as unplanned spending, habitual succumbing to temptations and lack of control over finances are hard to change and maintain. Most social cognitive theories assume that the intention to the desired behaviour is its best predictor (Ajzen, 1985; […]

Read more
Esej pod tytułem „Szczute piękno agresji”.
Esej pod tytułem „Szczute piękno agresji”.

Esej pod tytułem „Szczute piękno agresji”. Konrad Hryniewicz „Mamy wszelkie powody po temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej historii kultury i techniki ludzkiej uważać agresję w obrębie gatunku za najgroźniejsze z wszystkich  niebezpieczeństw, Nie poprawimy szansy na stawianie czoła tej groźbie przez traktowanie agresji jako zjawiska metafizycznego i nieuniknionego. Może natomiast sprostamy temu zadaniu przez […]

Read more
Psychologiczna efektywność reklam – Efekt zbieżności osobowości konsumenta z postrzeganą osobowością produktu.
Bibliografia: Ajzen, I. (1985) ‘From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior’, in Kuhl Julius, B. J. (ed.) Action Control. Berlin: Springer, Berlin, pp. 11–39. doi: 10.1007/978-3-642-69746-3_2. Ajzen, I. (1991) ‘The theory of planned behavior’, Orgnizational Behavior and Human Decision Processes, 50, pp. 179–211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T. Allport, G. W. (1935) ‘Attitudes’, A Handbook of Social Psychology, 1, pp. 798–844. Bocian, K. et al. (2018) ‘The mere liking effect: Attitudinal influences on attributions of moral character’, Journal of Experimental Social Psychology, 79(October 2017), pp. 9–20. doi: 10.1016/j.jesp.2018.06.007. Breckler, S. (1984) ‘Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 1191-1205’, Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), pp. 1191–1205. Chih-Ching Yu, Pei-Jou Lin and Chun-Shuo Chen (2013) ‘How Brand Image, Country of Origin, and Self-Congruity Influence Internet Users’ Purchase Intention’, Social Behavior & Personality: An International Journal, 41(4), pp. 599–611. doi: 10.2224/sbp.2013.41.4.599. Chirag Malik, N. S. (2006) ‘Environmental Attitude and Green Purchase Intention of Young Online Consumers : An Empirical Analysis’, 9(2). Deci, E. L. and Ryan, R. M. (2000) ‘Psychological Inquiry : An International Journal for the Advancement of Psychological Theory The " What " and " Why " of Goal Pursuits : Human Needs and the Self-Determination of Behavior The “ What ” and “ Why ” of Goal Pursuits : Human Needs and the Sel’, Psychological Inquiry, 11(4), pp. 227–268. doi: 10.1207/S15327965PLI1104. Gadioli, I. L. et al. (2013) ‘Evaluation of Packing Attributes of Orange Juice on Consumers’ Intention to Purchase by Conjoint Analysis and Consumer Attitudes Expectation’, Journal of Sensory Studies, 28(1), pp. 57–65. doi: 10.1111/joss.12023. de Graaf, S. et al. (2016) ‘Determinants of consumer intention to purchase animal-friendly milk’, Journal of Dairy Science, 99(10), pp. 8304–8313. doi: 10.3168/jds.2016-10886. Hapsari, L. and Adiwijaya, M. (2014) ‘The Relationship between Self-Congruity, Brand Relationship Quality, and Brand Loyalty’, Asian Journal of Business Research, 4(2). doi: 10.14707/ajbr.140008. Jankovi, T. (2014) ‘Impact of Congruence Between Sports Celebrity and Brand Personality on Purchase Intention: The case of Mineral Water Category in Lithuania’, Online ISSN 2345-0037, 5(1(9)), pp. 90–104. Kleine, R. E., Kleine, S. S. and Kernan, J. B. (1993) ‘Mundane Consumption and the Self-Identity Perspective’, Journal of Consumer Psychology, 2(3), pp. 209–235. doi: 10.1207/s15327663jcp0203_01. Kozirok, W. (2017) ‘Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks’, Handel Wewnętrzny, 1(366), pp. 216–229. Kuhl, J. (2000) ‘A Functional-Design Approach to Motivation and Self-Regulation: The Dynamics of Personality Systems Interactions’, Handbook of Self-Regulation. Academic Press, pp. 111–169. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-109890-2.X5027-6. Kuhl, J. (2001) ‘A Functional Approach to Motivation’, in Efklides, A Kuhl, J Sorrentino, R. M. (ed.) Trends and Prospects in Motivation Research. Springer, Dordrecht, pp. 239–268. doi: 10.1007/0-306-47676-2_14. Liu, F. et al. (2012) ‘Self‐congruity, brand attitude, and brand loyalty: a study on luxury brands’, European Journal of Marketing, 46(7/8), pp. 922–937. doi: 10.1108/03090561211230098. McDougall, G. H. G. and Levesque, T. (2000) Customer satisfaction with services: qputting perceived value into the equation, Journal of Services Marketing. doi: 10.1108/08876040010340937. Mombeini, H., Sha’abani, R. and Ghorbani, R. (2015) ‘Survey the Effective Factor on Attitude & Purchase Intention of Organic Skin and Hair Care Products.’, International Journal of Scientific Management & Development, 3(1), pp. 819–826. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=100765025&site=ehost-live. Quester, P. G. (2000) ‘Self-congruity and product evaluation : a cross-cultural study’, 17(6), pp. 525–535. Quirin, M., Bode, R. C. and Kuhl, J. (2011) ‘Recovering from negative events by boosting implicit positive affect’, Cognition and Emotion, 25(3), pp. 559–570. doi: 10.1080/02699931.2010.536418. Ruiz-Molina, M.-E. and Gil-Saura, I. (2008) ‘Perceived value, customer attitude and loyalty in retailing’, Journal of Retail & Leisure Property, 7(4), pp. 305–314. doi: 10.1057/rlp.2008.21. Ryan, R. M., Huta, V. and Deci, E. L. (2008) ‘Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia’, Journal of Happiness Studies, 9(1), pp. 139–170. doi: 10.1007/s10902-006-9023-4. Schifter, D. E. and Ajzen, I. (1985) ‘Intention, perceived control, and weight loss: an application of the theory of planned behavior’, Journal of personality and social psychology, 49(3), pp. 843–851. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.49.3.843. Shahbazi, M. and Ghorbani, H. (2016) ‘Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility on Self-Congruity and Purchase Intention : A Case Study of Automobile Industry in Isfahan City’, 4(11), pp. 408–414. Sirgy, M. J. (1985) ‘Using self-congruity and ideal congruity to predict purchase motivation’, Journal of Business Research, 13(3), pp. 195–206. doi: 10.1016/0148-2963(85)90026-8. Usakli, A. and Baloglu, S. (2011) ‘Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory’, Tourism Management. Elsevier Ltd, 32(1), pp. 114–127. doi: 10.1016/j.tourman.2010.06.006. Warshaw, P. R. (1980) ‘Predicting Purchase and Other Behaviors from General and Contextually Specific Intentions’, J. Mark. Res., 17(1), pp. 26–33. doi: 10.2307/3151113. Wu, S. I. and Jang, J. Y. (2014) ‘The impact of ISO certification on consumers’ purchase intention’, Total Quality Management and Business Excellence, 25(3–4), pp. 412–426. doi: 10.1080/14783363.2013.776770.

Psychologiczna efektywność reklam – Efekt zbieżności osobowości konsumenta z postrzeganą osobowością produktu. Na przykładzie reklamy filtra powietrza HEPA. Moderujący wpływ reklamy wspólnotowej i sprawczej na relację między fundamentalnymi aspektami sprawczości i wspólnotowości a efektem zbieżności z Ja i efektywnością reklamy. Efekt zbieżności z Ja Rola zbieżności z Ja (self-congruity) może być widziana jako rozwinięcie konsumenckiej […]

Read more
Weryfikacja hipotezy o zmianie charakteru wpisów na blogu

Weryfikacja hipotezy o zmianie charakteru wpisów na blogu.  W tej części tekstu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy charakter wpisów zmienił się po pewnym czasie istnienia bloga. Czy daje się dostrzec różnice w częstości występowania słów pomiędzy pierwszą i drugą połową okresu istnienia bloga? Aby to określić, sprawdzimy, jaki odsetek wszystkich wyrazów stanowiło każde z słów […]

Read more
Analiza częstości występowania słów w R – TEXT MINING – R

Analiza częstości występowania słów w R Czas przejść do właściwego text miningu. Zaprezentujemy teraz procedurę pozyskania informacji o najczęściej występujących w tekście słowach oraz wykonania różnorodnych cloud of words w środowisku R.   3.1. Posiadając ujęte w tabeli wpisy z bloga Metodolog.pl, można przejść do wyodrębnienia pojedynczych słów z tekstu ciągłego. Dokonujemy tego za pomocą […]

Read more