Model eksperymentalny i model korelacyjny
Model eksperymentalny i model korelacyjny

 Model eksperymentalny i model korelacyjny  – Wstęp do metodologii badawczych modeli eksperymentalnych i korelacyjnych. Model eksperymentalny i model korelacyjny – W 1957 roku znany psycholog amerykański Lee Cronbach (1916—2001) opublikował swój słynny, później wielokrotnie przywoływany przez psychologów w wielu krajach artykuł, w którym dokonał wyróżnienia dwóch podstawowych nurtów badawczych w psychologii: jednego, w którym psycholog analizuje wpływ na zmienną […]

Read more
Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej
Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej. Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej jest zagadnieniem bardzo rozmytym. Zazwyczaj problem taki rozpatruje się z pozycji twierdzenia „zależy jak leży”. Dobór obserwacji do testowanej próbki powinien charakteryzować się pomysłem oraz korespondować z celem projektu pracy magisterskiej. W tym wpisie skupimy się na doborze obserwacji w badaniach na ludziach, takich […]

Read more
Model eksperymentalny
model eksperymentalny

Model eksperymentalny. Kierując się liczbą zmiennych zależnych oraz liczbą  zmiennych niezależnych, których wpływ na zmienną  (zmienne) zależną chce eksperymentalnie zbadać psycholog, można wyróżnić cztery odmiany modeli eksperymentalnych. Wyróżnia się je, biorąc pod uwagę dwa dwuwartościowe kryteria: (1) Liczba zmiennych niezależnych uznawanych przez psychologa za potencjalnie istotne dla danej zmiennej zależnej -jedna versus wiele (dwie i […]

Read more
Hipoteza statystyczna
hipoteza statystyczna

Hipoteza statystyczna Hipoteza statystyczna – Obiegowa opinia, że za pomocą statystyki można udowodnić wszystko (choć sąd ten wynika z innych przyczyn, o czym za chwilę), jest zupełną nie­prawdą, gdyż za pomocą metod statystycznych nie jesteśmy w stanie udowodnić prawdziwości jakiejkolwiek hipotezy i nigdy nie udowadniamy prawdziwości czy nieprawdziwości jakiejkolwiek tezy. Stosując statystykę, uzyskujemy wiedzę użyteczną (najczęściej także […]

Read more
Postęp w naukach empirycznych dzięki analizie statystycznej
analiza statystyczna nauki empiryczne zaawansowany poziom

Dokonany postęp w naukach empirycznych dzięki analizie statystycznej jest niezwykle ogromny. Wielki przeskok – lub jak by to powiedzieć – wielki skok na przód został dokonany w naukach przyrodniczych i empirycznych dzięki statystycznej analizie danych. Dzięki wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa naukowcy zaczęli kwestionować losowość zjawisk i poddawać w wątpienie popularne twierdzenia oparte o intuicje i miejskie […]

Read more
Analizy statystyczne Warszawa – Firma Metodolog.pl
Analizy statystyczne Warszawa

Analizy statystyczne Warszawa – Kompleksowa pomoc w wykonywaniu obliczeń, raportów, weryfikacji hipotez i ilościowego przetwarzania danych. Analizy statystyczne Warszawa – Wszystkich chcących skorzystać z usług i pomocy przy analizach statystycznych na terenie Warszawy zachęcamy do kontaktu mailowego z Metodolog.pl. Personel firmy Metodolog.pl bardzo często w ciągu miesiąca odwiedza stolicę w sprawach naukowych i zawodowych co […]

Read more
Efekt sufitu i efekt podłogi w badaniach eksperymentalnych Metodolog.pl

Efekt sufitowy i efekt podłogi – efekty błędnych manipulacji eksperymentalnych.   W badaniach eksperymentalnych możemy mieć czasem do czynienia z dwoma rodzajami błędów związanych ze słabą metodologią badania. Tymi dwoma błędami są efekt podłogi i efekt sufitowy. Efekt sufitowy: Przyjmijmy, że mamy eksperyment mający na celu przetestowanie następującej hipotezy H1 – Płeć osoby oceniającej reklamę […]

Read more
Analizy statystyczne i metodologia szyta na miarę jako element strategicznego planowania rozwoju firmy i gospodarowania na nowych rynkach
pomoc statystyczna statystyka metodolog

W jaki sposób statystyczna analiza danych i metodologia wspiera procesy strategicznego gospodarowania zasobami w rozwoju i zdobywaniu nowych rynków? Nie jest nowością stwierdzenie, że strategiczne planowanie rozwojem firmy jest jej rynkowym sukcesem. Niemniej wraz z postępem technologicznym i związaną z tym trudnością w kierowaniu rozwojem firm i przedsiębiorstw, niezbędne stają się innowacje związane z opracowywaniem systemów […]

Read more
Wnioski o dotacje i granty naukowo badawcze. Doradztwo statystyczne.
analiza statystyczna wyników badań

Statystyczne oraz metodologiczne wsparcie wniosków o grandy naukowo badawcze. Jak Metodolog.pl może pomóc zdobyć grant lub dotację której potrzebujesz? Odpowiednio przygotowany i zaprezentowany wniosek o grant jest kluczowy przy pozyskaniu przyznania grantu oraz  finansowania projektu badawczego i dalszej kariery naukowej. Z pomocą Metodolog.pl ukierunkujemy Cię i pomożemy ominąć wiele powszechnych błędów które prowadzą do odrzucenia projektu. […]

Read more
Korelacja a przyczynowość
Korelacja a przyczynowość

Korelacja a przyczynowość Korelacja a przyczynowość- Istnienie korelacji nie świadczy koniecznie o bezpośredniej zależności przyczyno­wej. Bezpośrednia zależność przyczynowa znaczy tu, że jeżeli X i Y są ze sobą skorelowane, to X przynajmniej częściowo jest przyczyną Y lub Y przynajmniej częściowo jest przyczyną X. Jeżeli między tymi dwiema zmiennymi istnieje bez­pośrednia zależność przyczynowa, zmienne te będą […]

Read more