Postęp w naukach empirycznych dzięki analizie statystycznej
analiza statystyczna nauki empiryczne zaawansowany poziom

Dokonany postęp w naukach empirycznych dzięki analizie statystycznej jest niezwykle ogromny. Wielki przeskok – lub jak by to powiedzieć – wielki skok na przód został dokonany w naukach przyrodniczych i empirycznych dzięki statystycznej analizie danych. Dzięki wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa naukowcy zaczęli kwestionować losowość zjawisk i poddawać w wątpienie popularne twierdzenia oparte o intuicje i miejskie […]

Read more
Deska Galtona – Rozkład normalny i jego parametry

Deska Galtona – Rozkład normalny i jego parametry   Jesteś jedną z kilku miliardów osób na całym świecie, niczym się nie różnisz od setek ludzi mijających Cię każdego dnia w ciągu kilku minut udowodnię jak bardzo się mylisz. A pomoże mi w tym statystyka. Zanim do tego dojdę przeprowadzę prosty eksperyment. Będą mi potrzebne kulki […]

Read more
Korelacja a przyczynowość
Korelacja a przyczynowość

Korelacja a przyczynowość Korelacja a przyczynowość- Istnienie korelacji nie świadczy koniecznie o bezpośredniej zależności przyczyno­wej. Bezpośrednia zależność przyczynowa znaczy tu, że jeżeli X i Y są ze sobą skorelowane, to X przynajmniej częściowo jest przyczyną Y lub Y przynajmniej częściowo jest przyczyną X. Jeżeli między tymi dwiema zmiennymi istnieje bez­pośrednia zależność przyczynowa, zmienne te będą […]

Read more
Założenia analizy regresji liniowej i statystyki diagnostyczne
Założenia analizy regresji liniowej

Założenia analizy regresji liniowej – By wykonać analizę regresji niezbędne staje się testowanie, czy dane mają wiele właściwości. Poniżej wymieniamy najważniejsze założenia: Założenia analizy regresji liniowej – Klasyczny model analizy regresji wymagał, by zmienne niezależne i zależne były ilościowe i miały rozkład normalny. Założenie o ilościowym poziomie pomiaru zmiennych podważa się od dosyć dawna, wskazując, […]

Read more
Analiza czynnikowa w psychologii Metodolog.pl
Analiza czynnikowa w psychologii

Odkrywanie wiedzy z danych – analiza czynnikowa w psychologii i naukach społecznych. Analiza czynnikowa w psychologii- W poprzednim wpisie uzyskaliśmy informacje, jakich przekształceń musimy dokonać, jeśli na podstawie pytań ankiety chcemy uzyskać jeden łączny wskaźnik interesującej nas właściwości. Oczywiście, aby utworzyć wskaźnik, musimy znać techniczne szczegóły jak to zrobić. W przypadku stosowanych powszechnie, poddanych normalizacji kwestionariuszy recepta […]

Read more
Logika i sens tworzenia wskaźnika
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Tworzenie Dokonując pomiaru jakiejś cechy, z reguły nie bazujemy na pojedynczej obserwacji wskaźnika . Po pierwsze, posługiwanie się pojedynczym pomiarem nie jest zwykle zbyt precyzyjne, gdyż w momencie odpowiedzi na dane pytanie coś mogło rozproszyć uczestnika badania i zebrana informacja nie byłaby rzetelna. Po drugie trudno jest ująć istotę zjawiska w jednym pytaniu (tak jak […]

Read more
Współczynnik r-Pearsona
Współczynnik korelacji r Pearsona

Współczynnik korelacji r Pearsona- Korelacja r Pearsona to miara związku liniowego pomiędzy dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji r Pearsona – W tym wpisie nie będziemy mówili o związkach krzywoliniowych, gdyż ich obliczanie jest dosyć skomplikowane i znacznie wykracza poza zagadnienie statystyk opisowych (można poczytać o tej analizie tutaj). Z przykładem zależności krzywoliniowej spotkaliście się z pewnością na […]

Read more
Wpis redakcji – Umiejętności finansowe / Journal of Economic Psychology 32 (2011)
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Editorial / Journal of Economic Psychology 32 (2011) 543-545. Zdolność finansowa. Decyzje finansowe obejmują wybór pomiędzy różnymi opcjami wykorzystywania ograniczonych zasobów finansowych.  W momencie kiedy homoeconomicus będzie mógł podjąć decyzje całkowicie racjonalnie i w normatywnie uzasadniony sposób, większość konsumentów będzie podejmować decyzje w ograniczonej racjonalności. Konsumentom często brakuje niezbędnych informacji do podejmowania optymalnych wyborów lub […]

Read more
Wpływ terapii psychologicznych na ból i funkcjonalne ograniczenia u dorosłych chorych na chroniczny ból krzyża
analiza statystyczna w nauce

Wpis przedstawia skrótowy opis rezultatów badania nad wpływem terapii uważności w redukowaniu stresu, terapii poznawczo behawioralnej oraz zwykłej opieki na przewlekły ból pleców i funkcjonalne ograniczenia u dorosłych w perspektywie randomizowanych prób klinicznych. Hipotezy. Celem badania była ewaluacja efektywności przewlekłego bólu krzyża metodą MBSR, CBT i zwykłą opieką. Postawiono hipotezę, że dorośli z chronicznym bólem […]

Read more