Opracowanie statystyczne wyników badań
analiza statystyczna nauki empiryczne zaawansowany poziom

Opracowanie statystyczne wyników badań to punkt zwrotny we wszystkich badaniach polegających na weryfikacji hipotez lub budowie modeli wyjaśniających. Każdy kto kiedykolwiek przeprowadzał naukowe badania wie, że opracowania statystyczne wyników tych badań są punktem w którym wszystko się wyjaśnia. W zdecydowanej większości projektów naukowych wyniki analizy i opracowań statystycznych dają się w pewnym zakresie przewidzieć i […]

Read more
Jak skonstruować dobry test psychometryczny tips&tricks
analiza statystyczna metodolog

Jak skonstruować dobry test psychometryczny tips&tricks Metodolog.pl Można powiedzieć, że test psychologiczny jest narzędziem, które: (1) pozwala na uzyskanie takiej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawcie założeń teoretycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej. Zachowania te nie muszą ściśle przypominać tych, które chcemy oszacować na podstawie testu. Wystarczy wykazać, że […]

Read more
Ogół społeczeństwa nie ma pojęcia, co oznacza „istotne statystycznie”
Wykres pogodowy Metodolog

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Ogół społeczeństwa nie ma pojęcia, co oznacza „istotne statystycznie” Tytuł tego wpisu nie powinien szokować kogoś, kto miał zajęcia podstawowe ze statystyki. Statystyka jest pełna terminów, które mają szczególne znaczenie statystyczne oprócz codziennego znaczenia. Kilka przykładów: Znaczące, zaufanie, moc, losowe, średnia, krzywa normalna, wiarygodne, chwila, uprzedzenia, interakcja, […]

Read more
Porównanie zarobków między referatem Ochrony Środowiska i referatem Gospodarki Przestrzennej” Przykładowa analiza testem U Manna Whineya.
problemy klasyfikacyjne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Temat: „ Porównanie zarobków między referatem Ochrony Środowiska i referatem Gospodarki Przestrzennej”. Przykład testu U Manna Whitneya. Wstęp. Dyrektor Urzędu Miasta w Gdańsku chciał sprawdzić czy średnie zarobki pracowników w referacie Ochrony Środowiska i referacie Gospodarki Przestrzennej są takie same. Metodologia. Informacje na temat średnich zarobków pracowników […]

Read more
Statystyczna analiza danych z ankiet. Budowa ankiet, kwestionariuszy, testów i ich statystyczna weryfikacja.
Statystyczna analiza danych z ankiet

  Analiza statystyczna ankiet to pracochłonny i wymagający – ogromnej wiedzy metodologicznej, statystycznej oraz teoretycznej – proces.  W celu interpretacji wyników ankiety i poprawnego wyliczenia odpowiednich statystyk powinniśmy zaplanować to już przed badaniem. Zazwyczaj badacz jest w stanie przewidzieć z 95% prawdopodobieństwem jakie analizy statystyczne będą dla niego odpowiednie i  z jakich metod będzie musiał użyć przy […]

Read more
Budowa ankiet on – line oraz badanie ankietowe i jego analiza statystyczna.
ryzyko kredytowe analiza statystyczna ryzyka kredytowego

  Budowa ankiet on line, przeprowadzenie badania ankietowego oraz analiza statystyczna zebranych wyników. W swojej ofercie Metodolog ma dla Was możliwość utworzenia formularza ankietowego w zaawansowanej formie jaką jest ankieta on – line w systemie Lime (Ponad to jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie ankietowe) Lime jest badawczym kombajnem jeśli chodzi o możliwości badawcze. Dla przykładu […]

Read more