Współczynnik r-Pearsona
Współczynnik korelacji r Pearsona

Współczynnik korelacji r Pearsona- Korelacja r Pearsona to miara związku liniowego pomiędzy dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji r Pearsona – W tym wpisie nie będziemy mówili o związkach krzywoliniowych, gdyż ich obliczanie jest dosyć skomplikowane i znacznie wykracza poza zagadnienie statystyk opisowych (można poczytać o tej analizie tutaj). Z przykładem zależności krzywoliniowej spotkaliście się z pewnością na […]

Read more
Budowanie karty scoringowej krok po kroku Metodolog.pl
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

W tym wpisie przedstawiamy jak odbywa się budowa karty scoringowej mającej na celu ocenę ryzyka klienta ubiegającego się o pożyczkę. Dokument zawiera następujące tematy: Zdefiniowanie dobrego i złego klienta utworzenie charakterystyki dobrego i złego klienta na podstawie ekspertyzy Eksploracja i modelowanie zmiennych jakościowych Badanie wpływu zmiennych jakościowych na spłaty pożyczek Eksploracja i modelowanie zmiennych ilościowych […]

Read more
Zastosowanie czynnikowej analizy konfirmacyjnej na przykładzie problematycznych zachowań finansowych
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Analiza statystyczna w kontekście potwierdzania kształtu struktury czynnikowej skal pomiarowych – zastosowanie metody konfirmacyjnej analizy czynnikowej na przykładzie wymiarów problematycznych zachowań finansowych. Ze względu na doskonałe właściwości weryfikacyjne oraz rosnącą popularność konfirmacyjnej analizy czynnikowej, przedstawiamy wpis dotyczący procedury postępowania analitycznego w toku estymacji struktury czynnikowej skali problematycznych zachowań finansowych. Opis kroków podjętych w celu wykrycia […]

Read more
Cechy osobowości, a preferencja aktywności w czasie wolnym. Zastosowanie analizy skupień i analizy korespondencji w kontekście psychologii osobowości.
Aktywności w czasie wolnym 1

Statystyczne metody grupowania/segmentacji oraz dwuwymiarowe sposoby wizualizacji wyników w kontekście psychologii osobowości. Zastosowanie analizy skupień oraz analizy korespondencji.   Zapraszamy do przeczytania naszego nowego wpisu dotyczącego metod statystycznych i statystycznych analiz eksploracyjnych w kontekście psychologicznym.   We wpisie są informacje o sposobach grupowania oraz wizualizacji rezultatów analiz skupień.   Przeczytanie raportu i wniosków zajmuje około 15 […]

Read more
Przykładowe raporty wykonywane przez Metodolog.pl
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Przykładowe raporty wykonywane przez Metodolog.pl Zajmujemy się analizami statystycznymi w nauce i biznesie. Masz problem z pracą doktorską lub obliczeniami do artykułu naukowego? Możemy Ci pomóc w obliczeniach i opisie wyników badań! Odwiedź nasz serwis  i blog! http://www.nauka.metodolog.pl/ Front Page http://www.metodolog.pl/ http://www.nauka.metodolog.pl/blog-o-statystycznej-analizie-danych-i-metodologii-badan-naukowych/

Read more
Porównanie zarobków między referatem Ochrony Środowiska i referatem Gospodarki Przestrzennej” Przykładowa analiza testem U Manna Whineya.
problemy klasyfikacyjne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Temat: „ Porównanie zarobków między referatem Ochrony Środowiska i referatem Gospodarki Przestrzennej”. Przykład testu U Manna Whitneya. Wstęp. Dyrektor Urzędu Miasta w Gdańsku chciał sprawdzić czy średnie zarobki pracowników w referacie Ochrony Środowiska i referacie Gospodarki Przestrzennej są takie same. Metodologia. Informacje na temat średnich zarobków pracowników […]

Read more
Naiwny klasyfikator Bayesa (kodowany w Pythonie) – nauka w sześciu prostych krokach
Działanie przy projektach analitycznych

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG   Naiwny klasyfikator Bayesa (kodowany w Pythonie) – nauka w sześciu prostych krokach  Wprowadzenie  Znalazłeś się w takiej sytuacji: Pracujesz nad klasyfikacją problemu i masz wygenerowany swój zestaw hipotez, stworzonych cech i przedyskutowane znaczenie zmiennych. W ciągu godziny interesariusze chcą zobaczyć pierwsze wycinki modelu. Co robisz? Masz […]

Read more
Wprowadzenie do analizy modelu regresji logistycznej na przykładzie ryzyka kredytowego / fraudowego i marketingu.
analizy statystyczne pomoc statystyczna metodolog

Gdzie regresja logistyczna może być zaaplikowana? Regresja logistyczna ma praktyczne zastosowanie w badaniach marketingowych lub przemyśle. Dzięki niej można statystycznie określić do kogo kierować reklamę lub przedsięwzięcie marketingowe na podstawie przeszłych zachowań zdefiniowanych w postaci danych w bazie. Analiza ta fantastycznie radzi sobie z analizowaniem prawdopodobieństwa przynależności do 2 grup ( klient responsywny vs klient nie […]

Read more
Opracowanie raportu statystycznego.
pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

Przedstawiamy poniżej przykładowe raporty i infografiki statystyczne wykonywane przez nasz zespół.       Budowa odzwierciedlonego modelu strukturalnego(Analiza równań strukturalnych sem). Weryfikacja kształtu rozkładów. Proces naszej pracy w kontekście projektów odkrywania wiedzy z danych i eksploracji danych. Wyniki analizy równań strukturalnych     Analiza interakcji w analizie wariancji w schemacie dla prób mieszanych Wyniki drzew decyzyjnych […]

Read more
Analiza statystyczna do pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej. Legal czy nielegal ?
analiza statystyczna danych do pracy magisterskiej

Analiza statystyczna do doktoratu, pracy magisterskiej i licencjackiej. Zanim zlecisz obliczenia analizy statystyczne do pracy dyplomowej zapoznaj się z tym wpisem. Dowiesz się tego czy korzystanie z pomocy firm (w tym firmy Metodolog) oferujących usługi statystyczne w pracy magisterskiej , licencjackiej  lub pracy doktorskiej jest ok ? Czy jest legalne ? Czy jest etyczne ? Czy jest […]

Read more