Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju – Decyzja statystyczna.
Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju - Decyzja statystyczna.

Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju – Decyzja statystyczna. Błąd pierwszego i błąd drugiego rodzaju – Decyzja statystyczna. Ponieważ – jak już się dowiedzieliśmy – test istotności statystycznej jest testem hipotezy zerowej, decyzję statystyczną podejmuje się właśnie w odniesieniu do niej. Hipoteza zerowa może być albo prawdziwa (populacje gimnazjalistów ze środowisk wielkomiejskich i wiejskich nie […]

Read more
Analiza korelacji metodą Bayesa (Współczynnik Bayesa / Bayes Factor) Metodolog.pl

Jak zinterpretować współczynnik Bayesa w analizie statystycznej korelacji? W tym wpisie przedstawiamy sposób interpretacji analizy statystycznej korelacji metodą Bayesa. Zacznijmy od bardzo fajnej metafory dotyczącej analizy Bayesa „czynnik Bayesa jest to termometr siły zebranych dowodów na rzecz danej hipotezy„. W poniższym przykładzie testujemy hipotezę dotyczącą narkotykowego kartelu  z Medellin. Zakładamy, że straty występujące u konkurencyjnego […]

Read more