Założenia analizy regresji liniowej i statystyki diagnostyczne
Założenia analizy regresji liniowej

Założenia analizy regresji liniowej – By wykonać analizę regresji niezbędne staje się testowanie, czy dane mają wiele właściwości. Poniżej wymieniamy najważniejsze założenia: Założenia analizy regresji liniowej – Klasyczny model analizy regresji wymagał, by zmienne niezależne i zależne były ilościowe i miały rozkład normalny. Założenie o ilościowym poziomie pomiaru zmiennych podważa się od dosyć dawna, wskazując, […]

Read more
Analizy statystyczne i badania dla pedagogów. Metodolog.pl
słownik z pojęciami statystycznymi

Badania i analizy statystyczne w naukowym kontekście pedagogicznym. Oferta Metodolog.pl Bardzo nam miło współpracować z pedagogami naukowcami i praktykami w kwestii analiz statystycznych i metodologii badań. Rosnące zapotrzebowanie wśród pedagogów na podejmowanie odpowiednich decyzji dzięki badaniom i analizom danych zachęca nas do napisania szerszej oferty naszych usług. Nasza wieloletnia praktyka w współpracy z ludźmi zajmującymi […]

Read more
Cechy osobowości, a preferencja aktywności w czasie wolnym. Zastosowanie analizy skupień i analizy korespondencji w kontekście psychologii osobowości.
Aktywności w czasie wolnym 1

Statystyczne metody grupowania/segmentacji oraz dwuwymiarowe sposoby wizualizacji wyników w kontekście psychologii osobowości. Zastosowanie analizy skupień oraz analizy korespondencji.   Zapraszamy do przeczytania naszego nowego wpisu dotyczącego metod statystycznych i statystycznych analiz eksploracyjnych w kontekście psychologicznym.   We wpisie są informacje o sposobach grupowania oraz wizualizacji rezultatów analiz skupień.   Przeczytanie raportu i wniosków zajmuje około 15 […]

Read more
Przykład wykorzystania analizy czynnikowej w psychologii – analiza statystyczna zmiennych psychologicznych
analiza statystyczna w nauce

  Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Przykład wykorzystania analizy czynnikowej w psychologii  W psychologii analiza czynnikowa jest matematycznym sposobem redukcji dużej ilości badanych zmiennych do znacznie mniejszej liczby niezależnych czynników. Korzystanie z analizy czynnikowej w badaniach pomaga naukowcom znaleźć podobieństwa między używanymi zmiennymi oraz wyjaśnić wyniki badań i eksperymentów. Jednym z przykładów […]

Read more
Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu

Test Durbina Watsona i autokorelacja reszt pierwszego rzędu Jedną z najpopularniejszych statystyk służących do weryfikacji hipotezy o braku autokorelacji rzędu pierwszego składników zakłócających w modelach statycznych jest statystka Durbina-Watsona. W statystyce tej są możliwe dwa układy hipotez. Jeżeli korelacja reszt w próbie jest dodatnia to: H0 : ρ1 = 0 HA : ρ1 > 0 […]

Read more
Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu
problemy klasyfikacyjne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu   Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu jest algorytmem klasyfikującym opartym na bayesowskich twierdzeniach, i może zostać wykorzystany zarówno do eksploracyjnego jak i predykcyjnego modelingu. Słowo „naiwny” w nazwie Naiwny Bayes wywodzi się z faktu, że algorytm stosuje techniki bayesowskie, ale nie bierze pod uwagę […]

Read more
Korelacja jako miara związku pomiędzy zmiennymi.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG   Korelacja jest statystyczną techniką, która pokazuje czy i jak mocno pary zmiennych są ze sobą związane. Na przykład, wzrost i waga są związane; wyżsi ludzie są zwykle ciężsi od niższych. Związek nie jest idealny. Ludzie tego samego wzrostu różnią się swoją wagą, a w dodatku na […]

Read more
Składnik losowy – biały szum
Biostatystyka analiza statystyczna danych medycznych

  Składnik losowy i diagnostyka modelu ekonometrycznego. Kształtowanie się składnika losowego w modelu ekonometrycznym, jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat tego, czy model został zbudowany prawidłowo. Jego wartość to różnica pomiędzy wartością empiryczną w danym okresie, a oszacowaną wartością teoretyczną dla wartości zmiennych objaśniających w danym okresie (bądź wcześniejszych, w przypadku szeregów ze […]

Read more
Ogół społeczeństwa nie ma pojęcia, co oznacza „istotne statystycznie”
Wykres pogodowy Metodolog

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Ogół społeczeństwa nie ma pojęcia, co oznacza „istotne statystycznie” Tytuł tego wpisu nie powinien szokować kogoś, kto miał zajęcia podstawowe ze statystyki. Statystyka jest pełna terminów, które mają szczególne znaczenie statystyczne oprócz codziennego znaczenia. Kilka przykładów: Znaczące, zaufanie, moc, losowe, średnia, krzywa normalna, wiarygodne, chwila, uprzedzenia, interakcja, […]

Read more
Kliniczne podejmowanie decyzji w badaniach psychologicznych opartych na metodach reguł decyzyjnych.
analiza statystyczna metodolog

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Kliniczne podejmowanie decyzji w badaniach psychologicznych  opartych na metodach reguł decyzyjnych. Psychologowie pracujący w praktyce muszą podejmować decyzje o klientach, mając ograniczony czas i informacje. Nowe algorytmy analityczne na danych mogą dostarczyć wyników badań empirycznych, które są bardziej wydajne i łatwiejsze do zastosowania w praktyce psychologicznej. Podejmowanie […]

Read more