Czemu Trump wygrał wybory? Jakie jest psychologiczne wyjaśnienie wyniku wyborów?

Czemu Trump wygrał wybory? Jakie jest psychologiczne wyjaśnienie wyniku wyborów?

Trampek wygra. Czemu jednak miał wygrać? Przewidywania dostarcza psychologia z 1972 roku * Rosenberg, S., and A. Sedlak. (1972).
Psychologiczne modele formujące wrażenia o innych ludziach zakładają, że proces ten jest ściśle związany ze społeczną kategoryzacją. Wiele badań pokazuje, że oceny innych ludzi bazują na dwóch kluczowych i odseparowanych kryteriach: moralności i kompetencji. Oczywiście moralność i kompetencje są fundamentalnymi i odrębnymi wymiarami postrzegania polityków. Te wymiary silnie wpływają na zachowania wyborców w stosunku do polityków. Oceny polityków na wymiarach moralności i kompetencji są centralne w formułowaniu indywidualnej postawy w której dominującymi elementami jest afekt i szacunek wobec ocenianej osoby. Wymiar kompetencji oraz moralności uwalnia przyczynowe struktury w głowie wyborcy w której formułuje się postawa tworząca uczucia i szacunek i które determinują zachowania wyborcze.

Każdy obserwujący (jeden lepiej, drugi gorzej) zauważył, że Trump jest błyskotliwy, aktywny, silny, działający, a zarazem uczciwy, dobry, przyjazny itp. itd.
Clinton?…