AGFI/GFI ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

AGFI/GFI ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) – Jest to współczynnik wyjaśnionej wariancji przez model ścieżkowy. Im bliżej 1 tym lepiej. Progowa wartość przy, której akceptuje się model wynosi 0,9.