Dopasowanie modelu (regresja liniowa)

Dopasowanie modelu (regresja liniowa) – są to statystyki R, R Kwadrat, skorygowane R Kwadrat, standardowy błąd oszacowania zmiennej zależnej. Wskazują one jak model jest dopasowany do danych.