Estymacja / szacowanie

Estymacja / szacowanie – jest to szacowanie pewnych wartości na podstawie dostarczonych danych np. oszacowanie średniego wieku w populacji do wzrostu zarobków na które wpływa liczba lat edukacji.