Big data

Big data – Innymi słowy jest to eksploracja i analiza bardzo dużych wolumenów danych. BIG DATA  to badanie dużych zasobów informacji, najczęściej powiązanych z kwestiami gospodarczymi,  w poszukiwaniu regularnych wzorców zachowań bądź tendencji oraz współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowo zebranych danych. Celem data mining w kontekście […]

Read more