Planowanie eksperymentu

Planowanie eksperymentu polega, najogólniej mówiąc, na zaplanowaniu wszelkich szczegółów związanych z realizacją badania (Goodwin, 2008; Hicks, 1973). Planując eksperyment, powinniśmy więc określić skale pomiarowe oraz zmienne, które będą mierzone na tych skalach. Bardzo ważne jest także określenie ilości badanych zmiennych, gdyż jak pamiętamy z rozważań np. o modelach regresyjnych, liczba zmiennych determinuje w pewnym sensie […]

Read more