Losowanie proste bez zwracania

Losowanie proste bez zwracania (Simplerandom sampling without replacement) Elementy losuje się do próby z całej (tj. niepodzielonej na części) zbiorowości statystycznej, czyli jednostkami losowania są poszczególne elementy zbiorowości i każdy element ma jednakowe, dodatnie prawdopodobieństwo dostania się do próby. Ten schemat może być realizowany jako losowanie że zwracaniem albo bez zwracania do populacji elementu już […]

Read more