Losowanie systematyczne (Systematic sampling)

Losowanie systematyczne można uważać za pewien szczególny sposób losowania prostego bez zwracania. Przyjmijmy, że wszystkie elementy operatu losowania zostały ponumerowane od 1 do N. Jeśli określiliśmy liczebność naszej próby na mniej więcej 1/k-tą część populacji generalnej (np. 1/100,1/17), to spośród k pierwszych elementów, używając tablicy liczb losowych, wybieramy jeden element. Będzie to element o określonym […]

Read more