Randomizacja obserwacji/i/badanych

Grupy eksperymentalne w jednym eksperymencie nie powinny różnić się między sobą w sposób systematyczny przed podjęciem działań eksperymentalnych. Jeżeli są one wstępnie równoważne, to wszelkie zaobserwowane systematyczne różnice muszą zostać przypisane różnicom wynikającym z podjętych działań eksperymentalnych. Często stosowanym sposobem na utworzenie wstępnie równoważnych grup jest dobór losowy, czyli randomizacja. Dobór losowy osób badanych do poszczególnych […]

Read more