Regresja liniowa

Regresja liniowa – jest różdżką ! Regresja liniowa służy przewidywaniu jakiejś zmiennej ilościowej za pomocą jakiejś ilości zmiennych potencjalnie mogących ją wyjaśnić. Np. na podstawie cech charakteru, terminowości spłat zobowiązań oraz danych demograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania) można oszacować przyznawany limit kredytu.  Regresja daje wyniki zbliżone do prawdziwych kiedy zmienne w modelu mają rozkład normalny […]

Read more