Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Niemiecki matematyk, astronom i fizyk. Już od najmłodszych lat przejawiał ogromny talent matematyczny. W 1796 roku Gauss udowodnił. że możliwa jest konstrukcja 17-kąta foremnego przy użyciu tzw. narzędzi Euklidesowych, czyli linijki i cyrkla. Było to odkrycie, z którego do końca życia był niezmiernie dumny i które ostatecznie przekonało go do kontynuowania kształcenia w zakresie matematyki. […]

Read more