Amerykański wskaźnik satysfakcji konsumenckiej – AWSK

Amerykański Wskaźnik Satysfakcji Konsumenckiej – jest zmodyfikowaną wersją Szwedzkiego Barometru Satysfakcji Konsumenckiej, opartą na pomiarze oceny wyników firm, gałęzi przemysłu, sektorów gospodarki i całej gospodarki narodowej. Żeby otrzymać dane reprezentatywne dla całej gospodarki, badanie AWSK obejmuje ponad 200 firm w ponad 40 gałęziach przemysłu w siedmiu najważniejszych sektorach gospodarki. Corocznie oblicza się wskaźnik satysfakcji konsumenckiej […]

Read more