Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne stosuje się gdy nie mamy spełnionych istotnych założeń testów parametrycznych, czyli w zbiorze posiadamy:  obserwacje odstające  rozkład normalny (a dokładnie jego brak)  równoliczność grup lub małe grupy Najczęściej wykorzystywane w praktycte badawczej to testy:  Manna-Whitney’a  Kruskala-Wallisa  Wilcoxona  Friedmana  Korelacje nieparametryczne – rho Pearmana  Test Chi kwadrat zgodności proporcji lub test Chi kwadrat niezależności

Read more