Homogeniczność (równość, jednorodność) wariancji

Homogeniczność (równość, jednorodność) wariancji – jest jednym i najważniejszym z założeń testów nieparametrycznych. Zwykle jednorodność wariancji uzyskuje się poprzez zwiększenie liczebności porównywanych ze sobą grup.