Modification Indices (analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM)

Modification Indices (analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM) – jest to wskaźnik informujący o tym o ile zmieni się dopasowanie modelu kiedy zmodyfikujemy model według wskazań