Odległość euklidesowa (miara odległości)

Odległość euklidesowa (miara odległości) – miara ta jest odległością wyrażoną w linii prostej między skupieniami. Dedykowana jest tylko dla zmiennych ilościowych.