Reszta standaryzowana

Reszta  standaryzowana – Różnica między wartością standaryzowaną z próby a wartością przewidywaną przez model predykcyjny lub klasyfikacyjny.