Konfirmacyjna analiza czynnikowa i moderowana analiza mediacji przy wykorzystaniu analizy modelowania równań strukturalnych Metodolog.pl

W poniższym raporcie starano się odzwierciedlić strukturę czynnikową uzyskaną w badaniach Adele Adkinson nad umiejętnościami finasowymi obywateli Wielkiej Brytanii (Atkinson i inni, 2006).

*Wykorzystanie analizy równań strukturalnych w praktyce naukowej jako rozwiązanie do konfirmacji struktury czynnikowej mierzonych cech latentnych i testowania układu ścieżkowego mediacji i mediacji w podzbiorach moderatora. Analiza moderowanej mediacji.

Kolejnym aspektem dowodzenia właściwości pomiarowych opracowanych skal było ukazanie trafności teoretycznej uzyskanych pomiarów oraz budowa modelu wyjaśniającego układ relacji między umiejętnościami finansowymi a zadowoleniem z życia przy uwzględnieniu poczucia własnej skuteczności oraz poczucia własnej skuteczności w finansach. Dodatkowo aby wyjaśnić rolę zmieniającą układ wyżej wymienionych relacji testowano model mediacyjny z uwzględnieniem moderatora jakim był poziom tworzonych rezerw finansowych.

Link do raportu -> (klik)

  • analiza moderowanej mediacji
  • moderowana mediacja
  • mediacja i moderacja

Więcej info o analizie modelowania równań strukturalnych  tu