Meta-analiza wyników badań dotyczących efektu zbieżności z Ja wspólnotowym i sprawczym z parametrami efektywności marketingowej

Meta-analiza wyników badań dotyczących efektu zbieżności z Ja i parametrów efektywności marketingowej.

Wpis zawiera.

1.Wyniki pilotażu oceny osobowości produktów w warunkach sprawczych i wspólnotowych pod względem 4 aspektów wspólnotowości i sprawczości.

2.Tego co wyżej, ale pod względem tylko wspólnotowości i sprawczości.

3.Wyniki modelowania równań strukturalnych SEM-PLS 1 modelu w 6 grupach badawczych, które posłużyły jako dane wejściowe do meta-analizy.

4.Wyniki dwóch meta-analiz (dla wspólnotowości i sprawczości obserwatora) moderowanych względem przetwarzania reklamy sprawczej vs wspólnotowej – testowanie efektu zbieżności z Ja.

Ocena osobowości produktu  pod kątem zaadaptowanej na potrzeby badania skali fundamentalnych aspektów wspólnotowości i sprawczości (Abele, Hauke, Peters, Louvet, & Szymkow, 2016).

Reklama rowerów Tamburello TR firmy Velotrans.

Wersja sprawczej kreacji reklamowej –  Sieć rowerów miejskich Velotrans to pomysłowe narzędzie komunikacyjne przeznaczone dla aglomeracji. Rowery Tamburello TR  są wykonane z nowoczesnych komponentów o przewidywanej i wysokiej skuteczności działania w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki ich mocnej i aktywnej konstrukcji rowerzyści mogą dynamicznie pokonywać miejskie bariery np. górki, krawężniki i śliskie drogi. Rowery te są wyposażone w koła z kompozytów i dzięki nim podróż do celu nie jest ograniczona przez rozbite szkła i uderzenia o ostre krawędzie. Jazdę rowerami sieci Velotrans wspierają aktywne amortyzatory oraz inteligentne przerzutki co daje Ci niezwykłą pewność podczas jazdy i zwiększa jej szybkość. Rowery Tamburello TR są nie tylko bardzo sprawne i dynamiczne, ale też wyglądają bardzo nowocześnie.

Wersja wspólnotowej kreacji reklamowej – Sieć rowerów miejskich Velotrans to przyjazne rozwiązanie komunikacyjne dla aglomeracji. Rowery Tamburello TR  zaspokajają potrzeby utrzymania bliskości między mieszkańcami miasta i są źródłem ich wsparcia w poruszaniu się. Ze względu na różne rozmiary rowerów, nadają się dla osób w różnym wieku. Jazda na nich wspólnie z innymi daje dużo przyjemności i satysfakcji. Budowa konstrukcyjna rowerów „wybacza i rozumie” wiele błędów popełnianych przez rowerzystów. Rozlokowanie rowerów jest dopasowane w taki sposób, że zapewnia komfortowy i pomocny transport po całym mieście. W ofercie rowerów Tamburello są promocje dla par rowerzystów i zespołów np. dojeżdżających do pracy. Tamburello TR są bardzo ładne, a ich przyjemny wygląd wywołuje miłą chęć przejażdżki z bliskimi.

Fundamentalne aspekty sprawczości i wspólnotowości w postrzeganiu i efektywności reklam o charakterze sprawczym i wspólnotowym.

Reklama filtrów Hepa firmy MOPAR.

Wersja sprawczej kreacji reklamowej –  Jestem filtrem MOPAR, czyli inteligentnym wynalazkiem wyspecjalizowanym do efektywnego czyszczenia powietrza z brudu. Skrupulatnie i pewnie pracuję przez co gwarantuje szybką i dokładną filtrację zanieczyszczonego powietrza. Moje precyzyjne czujniki, sprytna oraz niezawodna elektronika pomiarowa bezustannie kontrolują mieszankę powietrza, dzięki czemu niezwykle skutecznie reaguję na każdą zmianę jej składu. Nie odpuszczam pracy do momentu bezkompromisowego i całkowitego odfiltrowania z powietrza pyłków, roztocza, bakterii, a także cząstek PM10 i PM2,5. Konsekwentnie staram się dostarczyć znakomitej jakości powietrze poprzez dynamiczny jego przepływ przez moje filtry. Zwalczam wszystkie zanieczyszczenia do końca i jeśli już tego dokonam, to przechodzę w nieustanną czujność i monitoring czystości. Dzięki mnie filtracja jest bezgranicznie efektywna i nieustannie wydajna. Pracuję bardzo szybko, cicho i mam nowoczesny design.

Wersja wspólnotowej kreacji reklamowej – Jestem filtrem powietrza HEPA i nazywam się MOPAR. Razem z domownikami i psem otaczamy się troską i pomocą. Wstaję razem z nimi do pracy i szkoły, a później spotykamy się w domu i odpowczywamy. Wspólnie żyjemy oraz się wspieramy. Towarzyszymy sobie w tych mniej i bardziej ważnych momentach naszej codzienności. Wraz z mamą, babcią i tatą wiercimy dziury w ścianach na nowe obrazy dziadka. Razem też czytamy córce dobranocki i często bawimy się bez opamiętania po całym domu. Płakaliśmy kiedy urodziło się nam osiem szczeniaczów, a także świętowaliśmy kiedy tata obronił tytuł magistra, a później mama zajęła 2 miejsce w zawodach biegów górskich. Miłe samopoczucie i czas się nie kończy kiedy jemy, śpimy i jesteśmy blisko siebie. Wszyscy się stale o siebie nawzajem dbamy, to dla naszej rodziny bardzo ważne.

Bibliografia: Ajzen, I. (1985) ‘From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior’, in Kuhl Julius, B. J. (ed.) Action Control. Berlin: Springer, Berlin, pp. 11–39. doi: 10.1007/978-3-642-69746-3_2. Ajzen, I. (1991) ‘The theory of planned behavior’, Orgnizational Behavior and Human Decision Processes, 50, pp. 179–211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T. Allport, G. W. (1935) ‘Attitudes’, A Handbook of Social Psychology, 1, pp. 798–844. Bocian, K. et al. (2018) ‘The mere liking effect: Attitudinal influences on attributions of moral character’, Journal of Experimental Social Psychology, 79(October 2017), pp. 9–20. doi: 10.1016/j.jesp.2018.06.007. Breckler, S. (1984) ‘Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 1191-1205’, Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), pp. 1191–1205. Chih-Ching Yu, Pei-Jou Lin and Chun-Shuo Chen (2013) ‘How Brand Image, Country of Origin, and Self-Congruity Influence Internet Users’ Purchase Intention’, Social Behavior & Personality: An International Journal, 41(4), pp. 599–611. doi: 10.2224/sbp.2013.41.4.599. Chirag Malik, N. S. (2006) ‘Environmental Attitude and Green Purchase Intention of Young Online Consumers : An Empirical Analysis’, 9(2). Deci, E. L. and Ryan, R. M. (2000) ‘Psychological Inquiry : An International Journal for the Advancement of Psychological Theory The " What " and " Why " of Goal Pursuits : Human Needs and the Self-Determination of Behavior The “ What ” and “ Why ” of Goal Pursuits : Human Needs and the Sel’, Psychological Inquiry, 11(4), pp. 227–268. doi: 10.1207/S15327965PLI1104. Gadioli, I. L. et al. (2013) ‘Evaluation of Packing Attributes of Orange Juice on Consumers’ Intention to Purchase by Conjoint Analysis and Consumer Attitudes Expectation’, Journal of Sensory Studies, 28(1), pp. 57–65. doi: 10.1111/joss.12023. de Graaf, S. et al. (2016) ‘Determinants of consumer intention to purchase animal-friendly milk’, Journal of Dairy Science, 99(10), pp. 8304–8313. doi: 10.3168/jds.2016-10886. Hapsari, L. and Adiwijaya, M. (2014) ‘The Relationship between Self-Congruity, Brand Relationship Quality, and Brand Loyalty’, Asian Journal of Business Research, 4(2). doi: 10.14707/ajbr.140008. Jankovi, T. (2014) ‘Impact of Congruence Between Sports Celebrity and Brand Personality on Purchase Intention: The case of Mineral Water Category in Lithuania’, Online ISSN 2345-0037, 5(1(9)), pp. 90–104. Kleine, R. E., Kleine, S. S. and Kernan, J. B. (1993) ‘Mundane Consumption and the Self-Identity Perspective’, Journal of Consumer Psychology, 2(3), pp. 209–235. doi: 10.1207/s15327663jcp0203_01. Kozirok, W. (2017) ‘Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks’, Handel Wewnętrzny, 1(366), pp. 216–229. Kuhl, J. (2000) ‘A Functional-Design Approach to Motivation and Self-Regulation: The Dynamics of Personality Systems Interactions’, Handbook of Self-Regulation. Academic Press, pp. 111–169. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-109890-2.X5027-6. Kuhl, J. (2001) ‘A Functional Approach to Motivation’, in Efklides, A Kuhl, J Sorrentino, R. M. (ed.) Trends and Prospects in Motivation Research. Springer, Dordrecht, pp. 239–268. doi: 10.1007/0-306-47676-2_14. Liu, F. et al. (2012) ‘Self‐congruity, brand attitude, and brand loyalty: a study on luxury brands’, European Journal of Marketing, 46(7/8), pp. 922–937. doi: 10.1108/03090561211230098. McDougall, G. H. G. and Levesque, T. (2000) Customer satisfaction with services: qputting perceived value into the equation, Journal of Services Marketing. doi: 10.1108/08876040010340937. Mombeini, H., Sha’abani, R. and Ghorbani, R. (2015) ‘Survey the Effective Factor on Attitude & Purchase Intention of Organic Skin and Hair Care Products.’, International Journal of Scientific Management & Development, 3(1), pp. 819–826. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=100765025&site=ehost-live. Quester, P. G. (2000) ‘Self-congruity and product evaluation : a cross-cultural study’, 17(6), pp. 525–535. Quirin, M., Bode, R. C. and Kuhl, J. (2011) ‘Recovering from negative events by boosting implicit positive affect’, Cognition and Emotion, 25(3), pp. 559–570. doi: 10.1080/02699931.2010.536418. Ruiz-Molina, M.-E. and Gil-Saura, I. (2008) ‘Perceived value, customer attitude and loyalty in retailing’, Journal of Retail & Leisure Property, 7(4), pp. 305–314. doi: 10.1057/rlp.2008.21. Ryan, R. M., Huta, V. and Deci, E. L. (2008) ‘Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia’, Journal of Happiness Studies, 9(1), pp. 139–170. doi: 10.1007/s10902-006-9023-4. Schifter, D. E. and Ajzen, I. (1985) ‘Intention, perceived control, and weight loss: an application of the theory of planned behavior’, Journal of personality and social psychology, 49(3), pp. 843–851. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.49.3.843. Shahbazi, M. and Ghorbani, H. (2016) ‘Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility on Self-Congruity and Purchase Intention : A Case Study of Automobile Industry in Isfahan City’, 4(11), pp. 408–414. Sirgy, M. J. (1985) ‘Using self-congruity and ideal congruity to predict purchase motivation’, Journal of Business Research, 13(3), pp. 195–206. doi: 10.1016/0148-2963(85)90026-8. Usakli, A. and Baloglu, S. (2011) ‘Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory’, Tourism Management. Elsevier Ltd, 32(1), pp. 114–127. doi: 10.1016/j.tourman.2010.06.006. Warshaw, P. R. (1980) ‘Predicting Purchase and Other Behaviors from General and Contextually Specific Intentions’, J. Mark. Res., 17(1), pp. 26–33. doi: 10.2307/3151113. Wu, S. I. and Jang, J. Y. (2014) ‘The impact of ISO certification on consumers’ purchase intention’, Total Quality Management and Business Excellence, 25(3–4), pp. 412–426. doi: 10.1080/14783363.2013.776770.

 

Reklama marchwi firmy JANZOF.

Wersja sprawczej kreacji reklamowej – Jestem wysokojakościową marchwią JANZOF. Osiągnęłam jako jedyna na świecie bezbłędną dorodność formy i dzielnie wypracowałam sobie najwyższą pozycję wśród klientów. Metodycznie hartowałam się w toku intensywnych upraw i inteligentnych badań organicznych. W czasie sezonowej produkcji jestem wyjątkowo charakternym warzywem. Z intensywną determinacją rozwijam wiele swoich znakomitych właściwości oraz dorodnych walorów. Już w początkowych fazach wegetacji, wyraźnie i skutecznie wyostrzam swoje charakterystyczne cechy, co bardzo szybko i znacząco odróżnia mnie od pozostałych gatunków. Jako marchew JANZOF nie tylko energicznie się rozrastam, ale w porównaniu do innych marchwi jako jedyna wykształcam tak imponującą budowę i rozwijam wysoce niesamowite własciwości organiczne. Nieskormnie mówiąc jestem uosobieniem nieugiętego działania, inteligentej pracy i osiągnięć. Żywa witalność, a także doskonale rozwinięte cechy mojego wyglądu, zapewniły mi pozycję championa w którego cieniu na dłuuugo pozostaną inne marchewki.

Wersja wspólnotowej kreacji reklamowej – Nazywam się JANZOF i jestem tylko marchwią. Niemniej tak się składa, że od zawsze jestem z ludzmi w przeróżnych sytuacjach ich społecznego życia. Ostatnio mi się złożyło, że widziałam kwiaty złożone w autentycznych przeprosinach. Poruszający to był moment, bo uczucia jakie wtedy wszyscy przeżyli były naprawdę prawdziwe i wiążące. A tak poza tym w przyszłym tygodniu mam zaplanowane małe pogaduchy i rosół w ramach wdzięczności za pilnowanie dzieciaków. W ogóle, to jestem teraz gościnnie na miłym spotkaniu w ramach bliższego poznania się z nową Panną wnuka. Widać, że między dziadkiem a parą jest serdeczna i sympatyczna atmosfera. Czuć unoszący się wszędzie miły klimat szczerości i wzajemnego zaufania. Muszę powoli kończyć, bo zaraz idę z rodziną na film do kina, a później wieczorem jestem zaproszona na ciasto do znajomych z czasów uczelni. Ahh… Moim marchwiowym zdaniem są różne rzeczy które mogą łączyć ludzi, ale wyjątkowo wiążące i jednoczące jest zwykle bycie z nimi oraz przeżywanie razem chwil w tych bardziej i mniej ważnych momentach ich życia.

Psychologiczna efektywność reklam marchwi JANZOF

Wyniki pilotażu.

W badaniu pilotażowym około 200 osób przypisało produktom określone cechy osobowości. Ogólnie produkty w warunkach sprawczych były bardziej sprawcze niż wspónotowe, a w warunkach wspólnotowych bardziej wspólnotowej niż sprawcze.

Wykres ocen osobowości produktów pod względem 4 podwymiarów wspolnotowości i sprawczości.

Ocena osobowości produktu pod kątem zaadaptowanej na potrzeby badania skali fundamentalnych aspektów wspólnotowości i sprawczości

Wykres ocen osobowości produktów pod względem wymiarów wspolnotowości i sprawczości.

Badanie główne – Eksperyment/ Metoda i zbieżność z Ja.

Badanie kreacji reklamowych przeprowadzono w dwóch grupach reklam (Sprawcza Vs Wspólnotowa).

1.W pierwszym kroku badani oglądali prezentowany produkt i czytali tekst reklamy produktów. Na końcu tekstu reklamowego była opcja sprawdzająca zapoznanie się z reklamą.

  1. Następnie badani odpowiadali na pytania ankiety sprawdzającej:
  1. a) Zbieżność osobowości produktu z własną osobowością – (np. Prezentowany produkt do mnie nie pasuje (R), Nie wiem co, ale coś łączey mnie i marchew)
  1. b) postawy wobec marchwi za pomocą 15 pozycji testowych (np. Ludzie będą mówić o tej marchwi, Podoba mi się ta marchew).
  2. c) intencję zakupu marchwi za pomocą 5 pozycji testowych ( Chciałbym kupić tę marchew, Chcę codziennie jeść te marchewki)
  3. d) postawę wobec reklamy marchwi za pomocą 5 pozycji testowych (np. Była dobrze napisana, Miło się ją czytało i oglądało)
  4. e) postawę wobec producenta za pomocą 6 pozycji testowych (np. Myślę, że tej firmie można zaufać, Zawsze chętnie skorzystałbym z innych produktów tej firmy)
  5. f) chęć zapłaty za produkt wyrażoną w PLN.
  6. g) ostatnimi pomiarami było zbadanie fundalemntalnych aspektów osobowości sprawczej i wspólnotowej (Abele et al., 2016), czyli sprawności, asertywności oraz moralności i ciepła.

Testowany model strukturalny SEM-PLS.

W 6 grupach 3x (produkt; filtr, rowery, marchew) 2x (reklama; sprawcza, wspólnotowa). Testowałem poniższy układ strukturalny. Przewidywano, że podczas oglądania różnych reklam można obserwować różną ich efektywność marketingową w zależności od osobowości.

Wyniki modelowania – ROWERY 

Badanie Relacja cechy osobowości osoby -> Wymiar efektywnośći reklamy Reklama wspólnotowa (A) Reklama sprawcza (B) t Diif A vs B
Rowery Sprawczość – > zbieżność produktu z Ja -0,01 0,14* 1,51+ A<B
Sprawczość – > intencja zakupu 0,12* 0,04 0,80 A=B
Sprawczość – > postawa wobec produktu 0,10+ 0,06 0,48 A=B
Sprawczość – > postawa wobec reklamy -0,04 0,13* 1,73+ A<B
Sprawczość – > postawa wobec firmy 0,15* 0,18** 0,3 A=B
Wspólnotowość – > zbieżność produktu z Ja 0,40*** 0,18** 2,29*** A>B
Wspólnotowość – >  intencja zakupu 0,25*** 0,19** 0,60 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec produktu 0,37*** 0,35*** 0,23 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec reklamy 0,37*** 0,29*** 0,85 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec firmy 0,32*** 0,16** 1,69* A>B

***p<0,001, **p<0,01, *0,05, +p<0,10

Wyniki – Filtr

Badanie Relacja cechy osobowości osoby -> Wymiar efektywnośći reklamy Reklama wspólnotowa (A) Reklama sprawcza (B) t Diif A vs B
Filtr HEPA Sprawczość – > zbieżność produktu z Ja 0,21** 0,01 1,86* A>B
Sprawczość – > intencja zakupu 0,18** 0,05 1,17 A=B
Sprawczość – > postawa wobec produktu 0,18** 0,05 1,21 A=B
Sprawczość – > postawa wobec reklamy 0,06 -0,29*** 3,27*** A>B
Sprawczość – > postawa wobec firmy 0,10 -0,02 1,15 A=B
Wspólnotowość – > zbieżność produktu z Ja 0,17** 0,07 0,92 A=B
Wspólnotowość – > intencja zakupu 0,17** 0,05 1,15 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec produktu 0,25*** 0,15 0,89 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec reklamy 0,27*** 0,28*** 0,08 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec firmy 0,07 0,12 0,44 A=B

***p<0,001, **p<0,01, *0,05, +p<0,10

Wyniki – MARCHEW

Badanie Relacja cechy osobowości osoby -> Wymiar efektywnośći reklamy Reklama wspólnotowa (A) Reklama sprawcza (B) t Diif A vs B
Marchew Sprawczość – > zbieżność produktu z Ja -0,13* 0,24*** 4,36*** A<B
Sprawczość – > intencja zakupu 0,20*** 0,17** 0,35 A=B
Sprawczość – > postawa wobec produktu 0,11* 0,12* 0,13 A=B
Sprawczość – > postawa wobec reklamy -0,13* 0,00 1,40 A=B
Sprawczość – > postawa wobec firmy 0,07 0,17** 1,18 A=B
Wspólnotowość – > zbieżność produktu z Ja 0,39*** 0,06 3,83** A>B
Wspólnotowość – > intencja zakupu 0,21** 0,13* 0,99 A=B
Wspólnotowość – > postawa wobec produktu 0,30*** 0,12* 2,00* A>B
Wspólnotowość – > postawa wobec reklamy 0,45*** 0,22*** 2,80** A>B
Wspólnotowość – > postawa wobec firmy 0,31*** 0,08 2,59** A>B

***p<0,001, **p<0,01, *0,05, +p<0,10

Meta-analiza wyników.

Wykorzystano oszacowania wartości ścieżkowych β jako dane wejściowe do meta-analizy. W każdym badaniu były dwie grupy (reklama wspólnotowa vs sprawcza), a także dwie zmienne niezależne (wspólnotowość i sprawczość obserwatora) i pięć zmiennych zależnych (zbieżność produktu z Ja, intencja zakupu, postawa wobec produktu, reklamy i producenta). Czyli łącznie na jeden warunek reklamy było 10 oszacowań (5 dotyczących roli sprawczości i wspólnotowości w wyjaśnianiu pomiarów efektywności). Łącznie uzyskałem 30 oszacowań (5 efektywności) x2 (reklama wspólnotowa sprawcza) x3 (reklama rowerów, filtra i marchewki).

Meta-analiza dla cechy sprawczości.

Wyniki dotyczą relacji sprawczości z pomiarami efektywności, a także rolą moderatora jakimi była manipulacja reklamą (wspólnotowa, sprawcza). Wychodzi ogólnie na to, że wyższa osobowość sprawcza wiąże się z większą (choć skromną) efektywnością reklam. Niemniej jeśli włączymy moderator w formie reklamy, to nie ma on istotnego znaczenia. W reklamie sprawczej i wspólnotowej efektywność marketingowa u osób sprawczych była podobna. Efekt zbieżności z Ja nie zachodzi.

Mixed-Effects Model (k = 30)
Estimate se Z p CI Lower Bound CI Upper Bound
Intercept 0,07 0,03 2,40 0,017 0,01 0,14
Moderator 0,00 0,04 0,04 0,965 -0,08 0,09
Tau² Estimator: Restricted Maximum-Likelihood
Heterogeneity Statistics
Tau² SE df Q p
0,10 0,00 66,64% 2,99 0% 29 84,74 < ,001

 

Meta-analiza dla cechy sprawczości – wizualizacja wyników.

Meta-analiza cechy sprawczości

Meta-analiza dla cechy wspólnotowości.

Wyniki dotyczą relacji sprawczości z pomiarami efektywności, a także roli moderatora jakim była manipulacja reklamą (wspólnotowa, sprawcza). Wychodzi ogólnie na to, że wyższa osobowość  wspólnotowa wiąże się z większą efektywnością reklam sprawczych i wspolnotowych. Niemniej jeśli włączymy moderator w formie reklamy to okazuje się, że dla osób wspólnotowych reklamy wspólnotowe mają większą efektywność niż sprawcze (efekt zbieżności z Ja). Do tego widać, że sprawcze reklamy też są efektywne, ale mniej od wspólnotowych.

Mixed-Effects Model (k = 30)
Estimate se Z p CI Lower Bound CI Upper Bound
Intercept 0,16 0,03 6,41 < ,001 0,11 0,21
Moderator 0,13 0,04 3,72 < ,001 0,06 0,20
Heterogeneity Statistics
Tau² Tau² df Q p
0,0049 0,0024 53,86% 2,167 46,53% 29 60,653 < ,001

Meta-analiza dla cechy wspólnotowości – wizualizacja wyników.

Dodatkowe analizy różnic między meta-analizami.

Analiza istotności statystycznej różnic między meta-analizami dotyczącymi sprawności i wspólnotowości wykazała, że wspólnotowość jako cecha osobowości istotnie silniej wiązała się z efektywnością reklam niż cecha sprawczości βwsp=0,16 Vs βwsp=0,07, Z=2,07;p<0,05. Analiza różnic między efektami moderującymi jakim były typy kreacji reklamy (1 – wspólnotowy/ 0 – sprawczy) również wykazała istotne różnice między cechami βwsp=0,13 Vs βwsp=0,00, Z=2,32;p<0,05. Relacje efektywności marketingowej ze wspólnotową cechą osobowości były silniej różnicoweane przez reklamy niż relacje efektywności z cechą sprawczą.

*Woska heterogeniczność wyników

Widać w metaanalizach wysoką heterogeniczność wielkości efektów. Wynika ona z różnic między warunkami reklam wewnątrz produktów (produkty systematycznie różniły się osobowością) np. marchewka była bardziej ciepła i moralna niż filtr (który w warunku wspólnotowym był sprawny) i rowery. Ponad to warunki badawcze były różno liczne, dlatego też oszacowania błędów standardowych mają różne wielkości.

Raport sporządził mgr Konrad Hryniewicz

Metodolog.pl

Bibliografia: 

Abele, A. E., Hauke, N., Peters, K., Louvet, E., & Szymkow, A. (2016). Facets of the Fundamental Content Dimensions : Agency with Competence and Assertiveness – Communion with Warmth and Morality Facets of the Fundamental Content Dimensions : Agency with Competence and Assertiveness — Communion with Warmth and Morality, (November). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01810

Bocian, K., Baryla, W., Kulesza, W. M., Schnall, S., & Wojciszke, B. (2018). The mere liking effect: Attitudinal influences on attributions of moral character. Journal of Experimental Social Psychology, 79(October 2017), 9–20. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.06.007

Kock, N. (2014). Advanced mediating effects tests , multi-group analyses , and measurement model assessments in PLS-based SEM. International Journal of E-Collaboration (IJeC), 10(1), 1–13. https://doi.org/http://doi.org/10.4018/ijec.2014010101

Wojciszke, B., & Szlendak, M. A. (2010). Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej. Psychologia Społeczna, 5(13), 57–70. https://doi.org/1896-1800