Porównania a posteriori (post hoc)
analizy statystyczne w nauce, analizy do prac magisterskich

Analizy post hoc służą do stwierdzenia, które pary średnich są od siebie istotnie różne. Jesteśmy uprawnieni do ich wykorzystania wyłącznie wtedy, kiedy wynik testu analizy wariancji jest istotny statystycznie. Logika analiz post hoc w ANOVIE polega na porównaniu każdej średniej w grupie z każdą inną średnią. Trochę tak, jak byśmy wykonywali wiele testów t porównując […]

Read more