Analiza ankiet
Analiza ankiet, statystyka ankiet

Analiza ankiet – Analizy statystyczne w podsumowywaniu badań ilościowych, ankietowych, sondaży i diagnoz społecznych. Analiza ankiet jest sposobem prezentacji wyników zebranych dzięki ilościowemu badaniu dużej grupy ludzi. Wystandaryzowane ankiety i arkusze badawcze są bardzo szybką metodą zbierania informacji względnie na każdy temat. Dzięki ankietom możemy dokonywać wstępnym ustaleń o stanie wiedzy na dany temat.  Postawach […]

Read more