Badania statystyczne – Metodolog.pl
Badania i analizy statystyczne Metodolog.pl

Sposoby i przygotowanie badań statystycznych. Badania statystyczne – to strategie mające na celu – za pomocą odpowiednich metodologii i metod statystycznych – zebrać dane opisujące badaną próbę ( próbę obserwacji statystycznych). Próba  statystyczna – selektywnie wskazany i podkreślony podzbiór obserwacji (ludzi, obiektów, fenomenów, zmian) będących przedmiotem badania. Obserwacje – mają zróżnicowane cechy, które podlegają badaniu statystycznemu. […]

Read more