Analiza korelacji metodą Bayesa (Współczynnik Bayesa / Bayes Factor) Metodolog.pl

Jak zinterpretować współczynnik Bayesa w analizie statystycznej korelacji? W tym wpisie przedstawiamy sposób interpretacji analizy statystycznej korelacji metodą Bayesa. Zacznijmy od bardzo fajnej metafory dotyczącej analizy Bayesa „czynnik Bayesa jest to termometr siły zebranych dowodów na rzecz danej hipotezy„. W poniższym przykładzie testujemy hipotezę dotyczącą narkotykowego kartelu  z Medellin. Zakładamy, że straty występujące u konkurencyjnego […]

Read more
Termometr nasilenia dowodów – współczynnik Bayesa w Metodolog.pl

Bayesowska estymacja parametrów i Bayesowskie testowanie hipotez prezentuje atrakcyjną alternatywę w stosunku do klasycznego wnioskowania używającego przedziałów ufności i wartości istotności statystycznej p (p-value). W niedalekiej przyszłości będziemy pisać o wybitnych zaletach podejścia Bayesowskiego. Wiele tych zalet będzie tłumaczona jako konkretne superlatywy dla pragmatycznych badaczy. Dla przykładu, Bayesowskie testowanie hipotez pozwala badaczom na ocenę ilościową […]

Read more