Modelowanie predykcyjne w biznesie Metodolog.pl
analiza statystyczna, obliczenia, usługi statystyczne, obliczenia, statystyka, Metodolog.pl

Modelowanie predykcyjne jest procesem który wykorzystuje techniki statystyczne i prawdopodobieństwo do prognozowania wyników. Modelowanie predykcyjne – co to jest? W modelowaniu predykcyjnym wykorzystuje się techniki procedury statystyczne w celu utworzenia praktycznych rozwiązań. Każdy model statystyczny, wykonujący jakaś pracę polegającą na klasyfikacji lub przewidywaniu jest wykonany ze starannie dobranej liczby predyktorów, które są zmiennymi wyjaśniającymi eksploatowane zjawisko. […]

Read more
Big Data w naukach medycznych
statystyka medyczna, biostatystyka

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Big Data w naukach medycznych W dzisiejszych czasach możemy śmiało stwierdzić, że Big Data zmienia świat i najlepszym tego przykładem jest medycyna. W ostatniej dekadzie odnotowano ogromny postęp w ilości danych i zdolności do wykorzystania technologii aby te dane analizować i zrozumieć a to pomaga firmom w […]

Read more
Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu
problemy klasyfikacyjne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu   Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu jest algorytmem klasyfikującym opartym na bayesowskich twierdzeniach, i może zostać wykorzystany zarówno do eksploracyjnego jak i predykcyjnego modelingu. Słowo „naiwny” w nazwie Naiwny Bayes wywodzi się z faktu, że algorytm stosuje techniki bayesowskie, ale nie bierze pod uwagę […]

Read more
Obszary zastosowania Data Mining
Działanie przy projektach analitycznych

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Obszary zastosowania Data Mining Data mining to proces analityczny, który polega na badaniu dużych zbiorów danych aby odkryć regularne wzorce oraz systematyczne współzależności pomiędzy zmiennymi a następnie korzystać z tych informacji do budowy modeli predykcyjnych. Finalnym celem data mining jest najczęściej przewidywanie (zachowań klientów, wielkości sprzedaży, prawdopodobieństwa […]

Read more
Metodologia Data Minig – Crisp DM. Struktura procesu.
pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

Co to jest data mining? Ogromne ilości danych są generowane każdego dnia przez urządzenia, strony internetowe, instytucje państwowe, firmy/przedsiębiorstwa oraz badania naukowe. Dane te posiadają wiele odpowiedzi na pojawiające się problemy spotykające wyżej wymienione przedsięwzięcia. Jak można użytecznie wyciągać informacje i wiedzę z takich ogromnych zbiorów danych? Tak zwany data mining/big data to ogromny biznes. […]

Read more
CRISP-DM etap szósty – wdrażanie – plan wdrożenia

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-DM etap szósty – wdrażanie  Plan wdrożenia  Zadanie To zadanie bierze pod uwagę ocenę wyników i determinuje strategię wdrożenia. Jeżeli generalna procedura została zidentyfikowana do stworzenia istotnego modelu, wtedy ta procedura jest tutaj udokumentowana w celu późniejszego wdrożenia. Nasze doświadczenie z praktyki mówi nam, że warto rozważyć […]

Read more
CRISP-Data Mining etap czwarty – modelowanie i wybór techniki modelowania
czerwony alarm pogotowie statystyczne

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-Data Mining etap czwarty – modelowanie  Wybór techniki modelowania  Zadanie Pierwszą kwestią w modelowaniu jest wybór techniki, która zostanie zastosowana. Chociaż mogłeś już wybrać narzędzie podczas fazy Zrozumienia Biznesu, to zadanie odnosi się do specyficznej techniki modelingu np. drzewko decyzyjne budowane z C5.0 albo sieć neuronowa produkcji ze […]

Read more
CRISP-DM etap trzeci – preparowanie danych – Wybór danych
analiza statystyczna ankiet

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG CRISP-Data minig  etap trzeci – preparowanie danych  Wybór danych  Zadanie Decyzja, które dane zostaną użyte do analizy. Kryteria zawierają trafność względem celów eksploracji danych, jakości i technicznych ograniczeń takich jak limity objętości danych albo typów danych. Zauważmy, że selekcja danych obejmuje także selekcję atrybutów (kolumn) tak samo […]

Read more
CRISP-DM etap drugi – Zebranie danych wstępnych i zrozumienie danych
Dane binarne w statystyce

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Zebranie danych wstępnych  CRISP-DM etap drugi – zrozumienie danych Zadanie Drugi etap procesu CRISP-Data Mining wymaga od ciebie zdobycia danych (albo dostępu do danych) będących na liście w zasobach projektu. Wstępne zebranie zawiera ładowanie danych, jeżeli jest potrzebne by zrozumieć dane. Na przykład, jeżeli używasz specjalistycznego narzędzia do […]

Read more
Zaawansowana metoda Data Mining Crisp DM.
analiza statystyczna metodolog

Co to jest metoda CRISP-Data Mining?  CRISP-Data Minig to skrót od międzybranżowy proces statystycznej eksploracji danych (cross-industry proces for data mining). Metoda CRISP-Data Minig zapewnia ustrukturyzowane podejście to planowania projektu eksploracji danych. Jest to rozrosła i sprawdzona w boju metoda. Nie mamy do niej żadnych praw własnościowych. Nie stworzyliśmy jej. Jesteśmy jednak heroldami wieści o […]

Read more