Składnik losowy – biały szum
Biostatystyka analiza statystyczna danych medycznych

  Składnik losowy i diagnostyka modelu ekonometrycznego. Kształtowanie się składnika losowego w modelu ekonometrycznym, jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat tego, czy model został zbudowany prawidłowo. Jego wartość to różnica pomiędzy wartością empiryczną w danym okresie, a oszacowaną wartością teoretyczną dla wartości zmiennych objaśniających w danym okresie (bądź wcześniejszych, w przypadku szeregów ze […]

Read more