Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej
Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej. Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej jest zagadnieniem bardzo rozmytym. Zazwyczaj problem taki rozpatruje się z pozycji twierdzenia „zależy jak leży”. Dobór obserwacji do testowanej próbki powinien charakteryzować się pomysłem oraz korespondować z celem projektu pracy magisterskiej. W tym wpisie skupimy się na doborze obserwacji w badaniach na ludziach, takich […]

Read more