Współczynnik r-Pearsona
Współczynnik korelacji r Pearsona

Współczynnik korelacji r Pearsona- Korelacja r Pearsona to miara związku liniowego pomiędzy dwoma zmiennymi. Współczynnik korelacji r Pearsona – W tym wpisie nie będziemy mówili o związkach krzywoliniowych, gdyż ich obliczanie jest dosyć skomplikowane i znacznie wykracza poza zagadnienie statystyk opisowych (można poczytać o tej analizie tutaj). Z przykładem zależności krzywoliniowej spotkaliście się z pewnością na […]

Read more