Statystyczne metody lokalizacji genów.
statystyka medyczna, biostatystyka

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Lokalizacja genów wpływających na pewne ilościowe fenotypowe cechy osobników (w skrócie mapowanie QTL’i) polega na wskazaniu tych loci (miejsc) na chromosomie, na których znajdują się geny istotnie sprzężone z badaną cechą ilościową. Rozwiązanie tego problemu jest szczególnie istotne w takich dziedzinach nauki jak medycyna (geny odpowiedzialne za […]

Read more