Model eksperymentalny
model eksperymentalny

Model eksperymentalny. Kierując się liczbą zmiennych zależnych oraz liczbą  zmiennych niezależnych, których wpływ na zmienną  (zmienne) zależną chce eksperymentalnie zbadać psycholog, można wyróżnić cztery odmiany modeli eksperymentalnych. Wyróżnia się je, biorąc pod uwagę dwa dwuwartościowe kryteria: (1) Liczba zmiennych niezależnych uznawanych przez psychologa za potencjalnie istotne dla danej zmiennej zależnej -jedna versus wiele (dwie i […]

Read more