Hackowanie wartości p, problemy z istotnością statystyczną, nadużycia i możliwe rozwiązania
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Istotność statystyczna i problemy z jej raportowaniem. Istotność statystyczna jest miarą prawdopodobieństwa błędnego odrzucenia hipotezy zerowej przez eksperymentatora, jej symbolem jest litera alfa pisana mała literą. Niskie wartości alfa oznaczają, że wynik powstał przez przypadek. Testując hipotezy we właściwy sposób, zakładamy krytyczną wartość alfy zanim zbierzemy dane. Musimy zawrzeć kompromis między istotnością a mocą testu […]

Read more