Obszary pod krzywymi ROC mogą być także skonstruowane za pomocą klinicznych zasad przewidywania.
czerwony alarm pogotowie statystyczne

Obszar pod krzywą ROC Powyższy graf pokazuje trzy krzywe ROC odpowiadające znakomitemu, dobremu i beznadziejnemu testowi wykreślonym na tym samym grafie. Precyzyjność testu zależy od tego jak dobrze test oddziela testowane grupy na te z i bez przypadłości w pytaniu. Precyzja jest mierzona przez obszar pod krzywą ROC. Obszar 1 reprezentuje perfekcyjny test; obszar 0.5 […]

Read more