Psychologiczne modele zachowań zdrowotnych Metodolog.pl
statystyka medyczna, biostatystyka

Liczne teorie psychologiczne zostały wypracowane do przewidywania, wyjaśniania i zmiany zachowań zdrowotnych. Teorie te mogą być podzielone na dwie główne grupy, które są powszechnie odnoszone do modeli społecznego poznania (social cognition) oraz do modeli etapów (stage models). Pojęcie modelu społecznego poznania odnosi się do grup podobnych teorii w których wyszczególnia się małą liczbę poznawczych i […]

Read more