Korelacja r-Pearsona w praktyce- statystyczna analiza korelacji/związku między zmiennymi
Statystyczna analiza korelacji

  Korelacja r-Pearsona w praktyce- analiza przykładu Wstęp – Statystyczna analiza korelacji Zespół Metodolog.pl stworzył fikcyjną bazę danych, aby móc na przykładzie zaprezentować analizę korelacji r-Pearsona. Problem badawczy Celem badania było sprawdzenie, czy doświadczenie zawodowe wykazuje związek z wysokością pensji. Ustalono hipotezę badawczą mówiącą o tym, że doświadczenie zawodowe jest związane z wysokością pensji. Metodologia […]

Read more