Teoria danych i teoria skalowania
analiza statystyczna wyników badań

Związek teorii danych i skalowania z teorią pomiaru Teoria pomiaru określa warunki konstruowania rozmaitego typu skal. Skalowaniem nazywamy proces przypisywania liczb obiektom lub właściwościom. Trzy powody skłaniają do osobnego omówienia skalowania w uzupełnieniu do teorii pomiaru. Po pierwsze, aksjomatyczna analiza statystyczna modeli pomiaru nie zawsze dostarcza możliwych do zastosowania metod konstruowania skal. Na przykład można […]

Read more