Dobór obserwacji/uczestników do badania
Badania i analizy statystyczne Metodolog.pl

Dobór losowy jest najlepszym z wszystkich wymienionych sposobów doboru osób badanych do próby i wszędzie tam, gdzie to możliwe, powinniśmy go stosować. Jak podkreśla Jerzy Greń (1987), losowość próby nie tylko sprzyja otrzymywaniu prób reprezentatywnych (a więc takich, w których rozkład badanej cechy nieistotnie różni się od rozkładu populacji), ale również umożliwia wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa […]

Read more