Modelowanie równań strukturalnych
Modelowanie równań strukturalnych SEM PLS

Modelowanie równań strukturalnych. Odkąd Joreskog w 1978 roku wprowadził bazujące na kowariancji modelowanie równań strukturalnych (SEM), to technika ta uzyskała znaczne zainteresowanie badaczy. Jakkolwiek, przewaga LISRELa, pewnie najlepiej znanego oprogramowania do wykonania tego typu analizy prowadzi do stwierdzenia faktu, że nie wszyscy badacze są świadomi alternatywnej techniki dla SEM, takiej jak cząstkowe najmniejsze kwadraty (ang. […]

Read more
Wprowadzenie do analizy równań strukturalnych / SEM / Analizy ścieżek / Konfirmacyjnej analizy czynnikowej / CFA
pomoc, usługi i analizy statystyczne metodolog

  Analiza modelowania równań strukturalnych ma na celu analizę kształtu i siły zależności mających charakter funkcji liniowych pomiędzy zmierzonymi zjawiskami. Podstawowym przykładem modelu strukturalnego jest model regresji liniowej, który wyjaśnia wpływ zmiennej niezależnej na ilościową zmienną zależną. Sytuacją wyjściową by modelować strukturę równań liniowych powinna być teoria dotycząca badanego zjawiska. To właśnie ona wskazuje na […]

Read more