Logika i sens tworzenia wskaźnika
ceny usług analiz obliczeń statystycznych

Tworzenie Dokonując pomiaru jakiejś cechy, z reguły nie bazujemy na pojedynczej obserwacji wskaźnika . Po pierwsze, posługiwanie się pojedynczym pomiarem nie jest zwykle zbyt precyzyjne, gdyż w momencie odpowiedzi na dane pytanie coś mogło rozproszyć uczestnika badania i zebrana informacja nie byłaby rzetelna. Po drugie trudno jest ująć istotę zjawiska w jednym pytaniu (tak jak […]

Read more
Klasyczna Teoria Testów. KTT (psychometria)
Analiza statystyczna w psychometrii

  Klasyczna Teoria Testów   Co to jest? Głównym celem Klasycznej Teorii Testów pośród psychometrycznych badań jest rozpoznanie i rozwój rzetelności psychologicznych testów i szacunków; to jest mierzących wynik jednostki biorącej udział w teście i poziomu trudności pytań albo zadań w teście. Rzetelność jest wyliczana przez wynik jednostki w teście (zaobserwowany wynik) i ilość błędów […]

Read more