Statystyka jako badanie zmienności
analizy statystyczne w nauce

Statystyka jako badanie zmienności- Statystykę ujmuje się czasami jako badanie zmienności, ponieważ dostarcza ona technik umożliwiających poszukiwanie zmienności wśród zdarzeń naturalnych oraz wyciąganie wniosków o przyczynach tej zmienności. Statystyka jako badanie zmienności- Na istotne znaczenie badania zmienności wskazał Karol Darwin w pracy O pochodzeniu gatunków (1859). Zmienność stanowiła pojęcie centralne w teorii doboru naturalnego, ponieważ […]

Read more