Trafność wewnętrzna badania i czynniki ją zakłócające Metodolog.pl
Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

Trafność wewnętrzna i czynniki ją zakłócające. Jak już zwróciliśmy na to uwagę w innych wpisach, plan eksperymentalny można uznać za trafny wewnętrznie, jeżeli przeprowadzone według niego badanie pozwoli wyeliminować potencjalne, konkurencyjne względem zmiennej niezależnej głównej, przyczyny zaobserwowanej przez badacza zmienności międzygrupowej zmiennej zależnej. Owe konkurencyjne wyjaśnienia zmienności zmiennej zależnej związane są z czynnikami odnoszącymi się […]

Read more