Skala pomiaru umiejętności finansowych SUF – polska rekonstrukcja metody.
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Skala pomiaru umiejętności finansowych SUF – polska rekonstrukcja metody. Celem badania było zweryfikowanie trafności skali Adele Atkinson stosowanej do oceny umiejętności finansowych. W artykule przedstawiono jej polską psychometryczną rekonstrukcję w której poddano weryfikacji pomiar zachowań mierzących cztery umiejętności finansowe: planowanie i wiązanie końca z końcem, śledzenie wydatków, bycie poinformowanym oraz wybieranie produktów. Badanie na 237 […]

Read more
Wpis redakcji – Umiejętności finansowe / Journal of Economic Psychology 32 (2011)
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Editorial / Journal of Economic Psychology 32 (2011) 543-545. Zdolność finansowa. Decyzje finansowe obejmują wybór pomiędzy różnymi opcjami wykorzystywania ograniczonych zasobów finansowych.  W momencie kiedy homoeconomicus będzie mógł podjąć decyzje całkowicie racjonalnie i w normatywnie uzasadniony sposób, większość konsumentów będzie podejmować decyzje w ograniczonej racjonalności. Konsumentom często brakuje niezbędnych informacji do podejmowania optymalnych wyborów lub […]

Read more
Kreowanie finansowych zdolności w następnym pokoleniu.
analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Wielka recesja w USA odkryła finansową wrażliwość milionów amerykańskich gospodarstw domowych. W następstwie, badacze i prawodawcy zwrócili swoją uwagę na zwiększenie wiedzy finansowej następnych pokoleń oraz na dostęp do bezpiecznych ofert finansowych. Blisko wszyscy eksperci zgadzają się, że takie wysiłki powinny zaczynać się we wczesnym życiu dzieci i młodzieży. Mniej jasnym jest wiek lub etap […]

Read more